‘Reci’ suyu’ olarak etiketlenmiş yazılar

Reci’ suyu (Güzide Sahabelerin şehid edildikleri yer)

Âsım bin Sabit (Radiyallah-u anhu)- 4

Oradan (Reci’ suyu başından) ayrıldıkları zaman, Hüzeyl kabilesinden çobanlık yapan bir kadın hayvanlarını sulamak için Reci’ suyuna uğramış, oaradaki hurma çekirdeklerini görünce bunların Medine hurması olduğunu anlamış ve kabilesine haber vermişti.

Bu sırada Eshab (r.anhüm) dağda gizlenmişlerdi. Kendilerini davet edenlerden birisi de bir bahane ile ayrılmış ve Lihyan oğullarında, yüz kadarı okçu olmak üzere ikiyüz kişiyle Eshab-i Kiram (r.anhüm) ı aramaya başladılar.

Reci’ suyu başına geldiklerinde Eshab’ın yanlarına azık olarak aldıkları ve yedikleri hurma (acve hurması) çekirdeklerini buldular. (Medine hurması’nın çekirdeği küçük ve ince uzundur.) Bu hurma çekirdeklerin Eshab-i Kiram (r.anhüm) a ait olduğunu anlayıp, izlerini takip etmeye başladılar.

Nihayet Âsim bin Sâbit (r.a.) ve arkadaşlarını dağın tepesinde buldular, etraflarını çevirdiler.

Bu arada on Sahabi’nin ahvalını müşriklerin başı Süfyan’a haber veren şahıs, küffar tarafna geçti. Eshab-i Kiram o anda hileyi anlayıp aldatıldıklarını bildiler.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) kılıçlarını çektiler ve harb etmeğe karar verdiler. Bunu anlayan kafirler Eshab-i Kiram’ı kandırmaya çalışıp;

-“Eğer yanımıza inerseniz, hiçbirinizi öldürmeyeceğiz. Kesin söz veriyoruz. Vallahi sizleri öldürmek istemiyoruz. Fakat size karşı Mekkeli’lerden fidye koparmak istiyoruz.” Dediler.

Âsim bin Sâbit, Mersed bin Ebi Mersed ve Halid bin Ebi Büheyr (r.anhüm);

-“Hiçbir zaman müşriklerin ne sözlerini ne de akidlerini kabul ederiz.” Diyerek müşriklerin tekliflerini redettiler.

Âsim bin Sâbit (r.a.);

-“Ben hiçbir zaman müşriklere el sürmemeğe ve himayelerini kabul etmemeğe yemin ettim, sözüm vardır. Vallahi Kafirlerin himayelerine ve sözlerine kanarak aşağı inmem ve kafirlere teslim olmam.” Dedi.

Ellerini açtı;

-“Allahım Peygamberini durumumuzdan haberdar et.” Diyerek duâ etti.

Allah-u Teâlâ, Hazret-i Âsim bin Sâbit (r.a.) in duâ’sını kabul buyurdu ve Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) onlardan haberdar oldu.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Âsım bin Sabit (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Reci’ suyu başı (Âsim bin Sabit Radiyallah-u anhu’nun şehid edildiği yer)

Âsım bin Sabit (Radiyallah-u anhu)- 5

Âsim bin Sâbit (r.a.) müşriklere;

-“Biz ölmekten korkmayız. Çünkü dinimiz de basiretliyiz (ölünce şehid olur cennet’e gideriz).” Buyurdu.

Süfyan;

-“Ey Âsim, kendini ve arkadaşlarını zayi etme teslim ol.” Diye bağırdı.

Âsim bin Sâbit (r.a.) ok atmak suretiyle cevap verdi.

Ok atarkan;

-“Ben güçlüyüm hiç eksiyim yok.
Yayımın kalın teli gerilmiştir.
Ölüm hak, hayat boş ve geçicidir.
Mukadderatın hepsi başa gelicidir.
İnsanlar ergeç Allah’a rucû edicidir.
Eğer ben sizinle çarpışmazsam anam (üzüntüsünden) aklını kayıbeder.”

Mısralarını okuyordu.

Âsim (r.a.) in sadağında yedi ok vardı. Attığı her ok ile bir müşriki öldürdü. Ok’u bitince bir çok müşriği mızrağıyla delip deşik etti. Öyle bir an oldu ki mızrağı da kırıldı. Hemen kılıcını sıyırdı, kınını kırıp attı. (Bu ölünceye kadar döğüşeceğim, teslim olmayacağım manasına gelirdi.)

Sonra da;

-“ Ey Allah’ım ben (bugüne kadar) senin dinini hıfz ettim (sakladım). Senden bu günün sonunda benim etimi (vucudumu) koruyup, hıfzetmeni niyaz ediyorum.” Diye duâ etti.

Çünkü Uhud’da öldürdüğü iki kardeş olan Hâris ve Musafı bin Talha’nın anneleri Hazret-i Âsim (r.a.) ın kafatasında şarap içmeğe yemin etmiş ve kafatasını getirene yüz deve vermeği va’d etmişti.

Müşrikler bunu biliyorlardı.

Âsim bin Sâbit (r.a.) in Allah, Allah nidaları diğer Eshab’ın nidalariyla dağları inletiyordu. İkiyüz kişiye karşı on mücahid ölesiye çarpışıyor, yanlarına yaklaşanlar yaptıklarının cezasını görüyorlardı.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Âsım bin Sabit (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu