Âsım bin Sabit (Radiyallah-u anhu)- 5

19 Ekim 2009 Pazartesi

Reci’ suyu başı (Âsim bin Sabit Radiyallah-u anhu’nun şehid edildiği yer)

Âsım bin Sabit (Radiyallah-u anhu)- 5

Âsim bin Sâbit (r.a.) müşriklere;

-“Biz ölmekten korkmayız. Çünkü dinimiz de basiretliyiz (ölünce şehid olur cennet’e gideriz).” Buyurdu.

Süfyan;

-“Ey Âsim, kendini ve arkadaşlarını zayi etme teslim ol.” Diye bağırdı.

Âsim bin Sâbit (r.a.) ok atmak suretiyle cevap verdi.

Ok atarkan;

-“Ben güçlüyüm hiç eksiyim yok.
Yayımın kalın teli gerilmiştir.
Ölüm hak, hayat boş ve geçicidir.
Mukadderatın hepsi başa gelicidir.
İnsanlar ergeç Allah’a rucû edicidir.
Eğer ben sizinle çarpışmazsam anam (üzüntüsünden) aklını kayıbeder.”

Mısralarını okuyordu.

Âsim (r.a.) in sadağında yedi ok vardı. Attığı her ok ile bir müşriki öldürdü. Ok’u bitince bir çok müşriği mızrağıyla delip deşik etti. Öyle bir an oldu ki mızrağı da kırıldı. Hemen kılıcını sıyırdı, kınını kırıp attı. (Bu ölünceye kadar döğüşeceğim, teslim olmayacağım manasına gelirdi.)

Sonra da;

-“ Ey Allah’ım ben (bugüne kadar) senin dinini hıfz ettim (sakladım). Senden bu günün sonunda benim etimi (vucudumu) koruyup, hıfzetmeni niyaz ediyorum.” Diye duâ etti.

Çünkü Uhud’da öldürdüğü iki kardeş olan Hâris ve Musafı bin Talha’nın anneleri Hazret-i Âsim (r.a.) ın kafatasında şarap içmeğe yemin etmiş ve kafatasını getirene yüz deve vermeği va’d etmişti.

Müşrikler bunu biliyorlardı.

Âsim bin Sâbit (r.a.) in Allah, Allah nidaları diğer Eshab’ın nidalariyla dağları inletiyordu. İkiyüz kişiye karşı on mücahid ölesiye çarpışıyor, yanlarına yaklaşanlar yaptıklarının cezasını görüyorlardı.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Âsım bin Sabit (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın