Usâme bin Zeyd (Radiyallah u anhu- 6

28 Ekim 2009 Çarşamba

Okçular (ayneyn) tepesi (Başka açıdan çekilen fotoğrafı)

Usâme bin Zeyd (Radiyallah u anhu- 6

Hazret-i Usâme (r.a.), Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) e, Ya ata binmesini, veya kendisinin de attan ineceğini söyleyince,

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.);

-“Ben ata binmiyeceğim, sen de attan inmiyeceksin. Allah-u Teâlâ’nın rızası için benimde ayaklarım bu yolda tozlansın. Biliyor musun ki, her gâzi için, bir adımına mukabil, pek çok sevap verilir ve o kadar da günahları dökülür.” Diye cevab verdi.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.), Eshab-i Kiram’a veda ederken;

-“Size birinci nasihatım, Usâm’ye itâat etmenizdir. Şam’daki rahipleri, çocukları, kadınları öldürmeyin.” Deyip

Hazret-i Usâme (r.a.) ye dönerek;

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in emrettiği yere selametle git.” Dedi.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) veda ve nasihatdan sonra, Hazret-i Usâme (r.a.) ye;

-“Hazret-i Ömer (r.a.) i bana muavin bırakır mısın?” buyurdular.

Hazret-i Usâme (r.a.) de buna muvafakat edip, Hazret-i Ömer (r.a.) e izin verdikten sonra Halife ile Hazret-i Ömer Medine-i Münevvere’ye döndüler.

Hazret-i Usâma (r.a.) da Şam’a hareket etti. Huzâ’a kabilesine gidip, mürtedleri öldürdü. ZAFER İLE, kırk gün sonra Medine’ye döndü.

Hazret-i Ömer (r.a.), halifeliği sırasında Hazret-i Usâme (r.a.) ye çok ta’zim ve ihsanlarda bulundu. Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in, Usâm (r.a.) yi çok sevdiğini biliyordu. Hatta Hazret-i Ömer (r.a.), kendi oğlu Hazret-i Abdullah (r.a.) a senelik 200 dirhem tahsis ettiği halde, Hazret-i Usâme (r.a.) ye 500 dirhem tahsis etti.

Hazret-i Abdullah bin Ömer (r.a.), bu farklılığin sebebini babasına sorunca,

Hazret-i Ömer (r.a.) buyurdu ki;

-“O’nun babası Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) a, senin babandan daha sevgili idi.”

Hazret-i Usâme bin Zeyd (r.a.), Hazret-i Osman (r.a.) ın halifeliği sırasında Devlet idaresi ile ilgili işlere karışmadı.

Yine Hazret-i Ali (r.a.) ve Hazret-i Muaviye (r.a.) arasında meydana gelen hadiselere de karışmak istemedi ve;

-“Müslümanlar arasında KARDEŞ KANI dökülmesinden çekinirim.” Buyurdu.

Hadiseler ilerleyince, ictihadi Hazret-i Ali (r.a.) nin ictihadına uygun oldu. Hatta son nefesinde bile bunu bildirdi.

Hazret-i Usâme (r.a.) nin yirmi seneye yakın ömürleri Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in mübarek dizleri dibinde geçti. Peygamberimiz (s.a.v.) in sünneti şeriflerini iyi öğrendiği için, Eshab-i Kiram (r.anhüm), bazı meselelerini Hazret-i Usâme (r.a.) den sorarlardı.

Her işte, her hususta Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) emirleri üzere hareket eder, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in birçok hizmetlerinde bulunmakla şereflenirdi.

Hazret-i Usâme (r.a.), Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in en itimat ettiği kimselerden olup, SIRLARININ MAHREMİ İDİ.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Usâme bin Zeyd (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Usâme bin Zeyd (Radiyallah u anhu- 6” için 1 Yorum

  1. Usâme bin Zeyd (Radiyallah u anhu- 5 | Hayat-üs Sahabe diyor ki:

    [...] Hadis: – (01) Ana baba hakkı… « Usâme bin Zeyd (Radiyallah u anhu- 4 Usâme bin Zeyd (Radiyallah u anhu- 6 [...]

Yorum Yapın