Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh)- 12

19 Temmuz 2009 Pazar

Hacer-ül Esved (Ka’be-i Şerif)

Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh)- 12

Hazret-i Abdullah (r.a.) Hazret-i Osman (r.a.) a;

-“Sakin ol, sakin ol! Bu, senin haklı olduğunu gösterir, isbat eder!” cevabını verdi.

Sonra Hazret-i Osman (r.a.);

-“Niçin geldi, ey Abdullah bin Selâm?” diye sordu.

Abdullah bin Selâm (r.a.);

-“Burada şehid oluncaya kadar veya Allah-u Teâlâ seni kurtarıncaya kadar durmak için geldim. Bana kalırsa bunlar seni mutlaka şehid edecekler. Eğer şehid ederlerse bu senin için hayırlı, onlar için fenâ olur.” Dedi.

Hazret-i Osman (r.a.) O’na;

-“Benim senden istediğim, dışarı, onların karşısına çıktığın zaman Allah-u Teâlâ’nın senin sebebinle onları iyiliğe sevkedip, kötülüklerine mani olmasıdır.” Buyurdu.

Bundan sonra Hazret-i Abdullah bin Selâm (r.a.) Mısır’lı asilere karşı ikna edici bir konuşma yaptı.

Konuşmanın sonunda şunları söyledi;

-“Tarihte, öldürülen her peygamber için yetmişbin asker, savaşçı öldürülmüştür. Öldürülen her halife için de otuzbeşbin savaşçı öldürülmüştür. Onun için bu ihtiyarı (Hazret-i Osman –r.a.-) öldürmekte acele etmeyiniz. Allah’a yemin ederim ki, O’nu kim öldürürse, Kıyamet günü Allah-u Teâlâ, kendisini eli kesik ve felçli olarak huzuruna çıkarır. Şunu iyi bilin ki, çocukların babalarında hakları olduğu gibi, bu ihtiyarın da size hakkı vardır.” Dedi.

Bu söz üzerine âsiler ayağa kalkarak;

-“Yalan söyliyorsun, Yahudi” diye iki defa bağırdılar,

Kendisni dinlemediler.

Hazret-i Osman (r.a.) ruyasında Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ı gördüğü gün şehid oldu.

Hazret-i Abdullah bin Selâm (r.a.), O’nun şehadeti esnasında yanında bulunanlara;

-“Hazret-i Osman (r.a.) son olarak o esnada ne söyledi?” diye sordu.

Onlar da;

-“Hazret-i Osman (r.a.), (-“Allahım, Ümmet-i Muhammed (s.a.v.) in fitnesini kaldır ve kendilerini birleştir.” Diye üç kere duâ etti.)” dediler.

Hazret-i Abdullah bin Selâm (r.a.) da;

-“Eğer Hazret-i Osman (r.a.) böyle duâ etmeseydi, Müslümanlar kıyamete kadar bir araya gelemezlerdi.” Buyurdu.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh)- 12” için 1 Yorum

  1. Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh)- 11 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 15 Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 6 « Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh)- 10 Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh)- 12 [...]

Yorum Yapın