Bilâli Habeşi (Radiyallah-u anh)- 5

11 Temmuz 2009 Cumartesi

Ebû Bekir (r.a.) mescidi (Medine-i Münevvere)

Bilâli Habeşi (Radiyallah-u anh)- 5

Bilâli Habeşi (r.a.) Müslüman olduktan sonra hayatında bambaşka bir safha başladı. Artık o Hak ile batıl arasında vuku bulmak üzere olan ÇETİN BİR MÜCADELENİN AZİMLİ BİR KAHRAMANI, yalnız bir mücahid’i olmuştu.

Bilâli Habeşi (r.a.) nin sahibi Ümeyye bin Halef O’nun Müslüman olduğunu öğrenir öğrenmez büyük bir dehşete kapılıp, ne yapacağını şaşırmıştı.

O’nun dininden döndürmek için ağır işkenceleri yapmaya başladı. Yoruluncaya kadar döverdi. Öğle vaktinde Arabistan’ın yakıcı sıcağı altında elbiselerini soyup bazen yüzüstü bazen sırtüstü sıcak kumlara yatırır, üzerine ağır taşlar kordu.

Bilâli Habeşi (r.a.) nin vucud sıcak kumlardan yanar, ağır taş altında nefesi kesilirdi. Görenler onun bu acıklı halınden ürperirdi. Fakat Bilâli Habeşi (r.a.) bütün bu ağır işkencelerin altında hep bir şey fısıldardı.

-“Ehadün! Ehadün!) Allah birdir, Allah birdir.” Derdi.

Bütün bu işkencelerle hıncını alamayan Ümeyye bin Halef O’nu böylece bitab, halsız düşürdükten sonra da boynuna bir ip takıp, çocukların eline verirdi.

Çocuklara Mekke sokaklarında dolaştırırdı. Müşrikler O’nunla alay ederlerdi.

Bilâli Habeşi (r.a.) garip ve kimsesiz olduğu için diğer müşriklerden de işkence görürdü. O’na ağır işkence yapanlardan biri de Ebû Cehil’dir. Bil’âli Habeşi (r.a.) onun ağır işkenceleri karşısında da;

-“Ehadün! Ehadün! Allah birdir, Allah birdir.” Diyerek, dinindeki sebatını gösterirdi.

Ümeyye bin halef yine bir gün Bilâli Habeşi (r.a.) ye işkemce yapmak için dışarı çıkarmıştı. Üzerindeki elbiselerini çıkarıp sadece bir don ile yakıcı sıcakta kızgın kumlar üzerine yetırıp, üzerine taşlar yığmıştı.

Müşrikler toplanıp ağır işkenceler yapıyorlardı.

-“Ya dininden dönersin veya seni öldüreceğiz.” Diyorlardı.

Bilâli Habeşi (r.a.) bu tahammülü zor işkenceler altında;

-“Ehadün! Ehadün! Allah birdir, Allah birdir.” Diyordu.

Bu sırada Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) oradan geçiyordu. Bilâli Habeşi (r.a.) nin halini görerek çok üzüldü.

-“Allah-u teâlâ’nın ismini söylemek seni kurtarır.” Buyurdu.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) evine döndükten biraz sonra da Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) yanına geldi.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Bilâli Habeşi (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Bilâli Habeşi (Radiyallah-u anh)- 5” için 1 Yorum

  1. Bilâli Habeşi (Radiyallah-u anh)- 4 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 2Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu); « Bilâli Habeşi (Radiyallah-u anh)- 3 Bilâli Habeşi (Radiyallah-u anh)- 5 [...]

Yorum Yapın