Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu)- 13

23 Haziran 2009 Salı

Mescid-il Kıbleteyn (Medine-i Münevvere)

Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu)- 13

Herakliüs daha sonra da Peygamberimiz (s.a.v.) e iman ettiğini bildiren mektup yazmış ise de,

Resulullah (Sallalahu aleyhi ve sellem);

-“Yalan söyliyor. Nasranı dininden dönmemiştir.” Buyurdu.

Herakliüs Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in mektubunu ipekten bir atlas’a sarıp, altın yuvarlak bir kutunun içerisinde muhafaza etti. Herakliüs ailesi bu mektubu saklamışlar ve bunu herkesten gizli tutmuşlardır.

Bu mektup ellerinde bulunduğu sürece saltanatlarının devam edeceği söyler ve buna inanırlardı. Hakikatten de öyle olmuştur.

Dıhye (r.a.) medine’de dahi sokakta gezerken, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın emriyle YÜZÜNÜ ÖRTERDİ. Yoksa kolay kolay kimse gözünü ondan ayırmazdı.

Eshab-i Kiram (aleyhimürrıdvan) Dıhye (r.a.) yi gördükleri zaman Dıhye mi yoksa Cebrail (a.s.) mi olduğunu anlayamazlardı.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) nın Bedir Gazası dışındakı, bütün gazvelerine iştirak eden Dıhye (r.a.) Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in Hilafeti zamanında Süriye seferine ktıldı.

Hazret-i Ömer (r.a.) zamanında yermük savaşında bulundu.

Şam seferlerine katıldı. Şam’ın fethinden sonra oraya yerleşti ve Muzze’de oturdu.

Hazret-i Muaviye (r.a.) zamanında Şam’da 50 (M. 672) de vefat etti.

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu)- 13” için 1 Yorum

  1. Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu)- 12 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anha)- 10Kırk Hadis: – (05) "Sadaka"Tevekkül « Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu)- 11 Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu)- 13 [...]

Yorum Yapın