Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu)- 12

22 Haziran 2009 Pazartesi

Okçular (Ayneyn) Tepesi

Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu)- 12

Peygamberimiz Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) e yazdığı mektupta şöyle diyordu.

-“Hazret-i İsa (a.s.) nın müjdelediği Allah’ın Resulü Muhammed (s.a.v.) e Rum Hükümdarı Kayser’den; Elçin mektubunla birlikte bana geldi. Ben şehadet ederim ki sen Allah’ın hak Resulüsün. Zaten biz seni incil’de bulduk ve Hazret-i İsa (a.s.) seni bize müjdelmiş idi. Rumları sana İman etmeğe davet ettim. Fakat iman etmeğe yanaşmadılar. ONLAR BENİ DİNLESELERDİ MUHAKKAK Kİ BU ONLAR İÇİN HAYIRLI OLURDU. BEN SENİN YANINDA BULUNUP SANA HİZMET ETMEYİ VE AYAKLARINI YIKAMAYI ÇOK ARZU EDİYORUM.”

Dıhye (r.a.) Herakliüs’den ayrılıp Hisma’ya geldi. YOLDA Cüzam vadilerinden Şener vadisinde Huneyd bin Us oğlu ve adamları Dıhye (r.a.) yi soydular.

Eski elbiselerinden başka her şeyini aldılar. Bu mevkide Dübeyb bin Rifâe bin Zeyd ve kavmi, İslamiyeti kabul etmişlerdi.

Dıhye (r.a.) bunlara geldi. Bunlar Hüneyd bin Us ve kabilesinin üzerine yürüyüp Dıhye (r.a.) den aldıkları şeylerin hepsini kurtardılar.

Daha sonra Resulullah (s.a.v.) Zeyd bin Haris (r.a.) i Hüneyd bin Us ve adamlarının üzerine gönderdi. Bu mesele böylece kapandı. O BELDE DE OLANLARIN HEPSİ İMAN ETTİ.

Dihye (r.a.) Medine’ ye gelince evine uğramadan hemen doğruca Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın kapısına gitti.

Kapıyı çaldı

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Kim o?” diye sordu.

Dıhye (r.a.);

-“Dıhyet-ül Kelbi.” Dedi.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“İçeri gir.” Buyurdu.

Dıhye (r.a.) içeri girdi ve bütün olanları anlattı.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) herakliüs’ün mektubunu okudu;

-“Onun için bir müddet daha (saltanatta) kalmak vardır. Mektubum yanlarında bulundukça, onların saltanatı devam edecektir.” Buyurdu.

Herakliüs daha sonra da Peygamberimiz (s.a.v.) e iman ettiğini bildiren mektup yazmış ise de,

Resulullah (Sallalahu aleyhi ve sellem);

-“Yalan söyliyor. Nasranı dininden dönmemiştir.” Buyurdu.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu)- 12” için 1 Yorum

  1. Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu)- 11 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anha); Kuran Hatimlerine Katılanlar İçin « Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu)- 10 Dıhye-i Kelbi (Radiyallah-u anhu)- 12 [...]

Yorum Yapın