Dinde kırk esas: (Akaid)-5 (Onikinci bölüm)

03 Kasım 2008 Pazartesi

Çağ-Çağ barajı (Nusaybin)

Beşinci Esas: İrade- 12

Gökler, eflak, yıldızlar, deniz,hava ve alemdeki bu büyük cisimler o aletler gibidir.Bilinen bir hesabla, alemleri,yıldızları,Güneş veayı hareket ettiren sebep de Bbilinen miktarla suyun akmasını sağlayan o delik gibidir.

Güneşin ayın ve yıldızların hareketleri yerdeki hadiselerin meydana gelmesini intaç ettiği gibidir. Gökte olanların hareketlerin her yüzünün değişmesine sebep olduklarına örnek;

Güneş hareketi ile, doğuya ulaştığında yer yüzü aydınlanır. İnanlar yeryüzünü ve içindekileri görebilirler ve işlerini yapmak için dağılırlar. Güneş battığında bu insanlar için mümkün olmaz ve insanlar evlerine dönerler.

GÜNEŞ GÖĞÜN ORTASINA YAKLAŞIP,İklimlerde bulunanların başlarına vurduğu vakit hava ısınır, ısı artar ve meyveler olgunlaşır.

Güneş gökyüzünün ortasında uzaklaştığı zaman kış gelir soğuklar artar. Güneş her ikisinin ortasında iken havalar mütedil olur. İlkbahar gelir bitkiler biter yer yeşerir. Bu meşhur olan ve bildiklerine, bilmediğin acayıp şeyleri kıyas et. Bu mevsimlerin birbirlerine benzememelerinin hepsi bilinen bir miktarla takdir edilmiştir.

Çünkü bunlar güneş ve ayın hareketlerin bağlıdır.

-“GÜNEŞ DE AY DA HESABLIDIR.” Er-rahman suresi Ayet 5

Yani; onların hareketleri bilinen bir hesaptır. ( Mukadder ve ma’lum olan bir nisabla burçlarında, menzillerinde cereyan etmektedir.)

İşte bu takdirdir. Küllü sebeplerin vad’i ise Kazadır. Bir an gibi olan ilk tedbir de Hükümdür.

Aletin, ipin, kürenin hareketleri aleti yapanın dileğinin dışında değildir. Bilakis o, aletin yapıcısının murad ettiğidir. Böylece, alemde şer, hayır, menfaatlı ve zararlı olan hadiselerin her biri Yüce olan Allah’ın dilemesi haricinde vaki olmaz, belki onları Allah murad buyurmuş ve onun için sebeplerini hükm etmiştir.
İlâhi emirlerin, örfi örneklerle bilinmesi güçtür. Örneklerden maksad ancak hatırlatmaktır.

Sen (Ey okuyucu) örnekleri terk et, esas maksad ve gayeyi anla, teşbih ve temsilden kaçın..

Devam edecek…

Dinde kırk Esas (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazreteleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kaza ve kader hakkında sağlam itikad sahibi olan kullarından eylesin. Amin

Fuad Yusufğlu

Yorum Yapın