Dinde kırk Esas: Namaz- 8

16 Kasım 2008 Pazar

Bore Veysike (Şeş Ça’vi deresi başı) NUSAYBİN

Dinde kırk Esas: Namaz-8

Üçüncü Esas:

Namazda muhafaza edilmesi gereken esaslardan üçüncüsü, namazın ruhunu muhafaza etmendir.

Namazın ruhu, ihlas, namazın tümünde kalb huzuru ve namaz kılarken kalbin namazın manaları ile muttasıf olmasıdır. Rükû ve secdeyi ancak kalbinin zahiri haraketine uygun olarak huşu içinde iken edâ edersin.

Zira esas maksad bedenin huşu ve (Hudu’u) değil kalbin hudu’u ve huşuudur. Sen “Allahü Ekberr” (Allah her şeyden büyüktür.) dediğin zaman kalbinde ondan büyük bir şeyin bulunmaması gerekir.

Ve “Yüzümü Allah’a yöneltim” dediğinde de tam manası ile Allah’a yönelmeli ve bütün varlığınla Allah’tan başkasından yüzünü çevirmelisin.

“Elhamdülillah” dediğinde kalbin Allah’ın ni’metlerine karşı olan şükür ve ni’metlerine olan şükrün sevinci ile dolmuş olmalıdır.

“Ve iyyake nestei’n” (Ancak senden yardım taleb ederiz.) dediğinde de, kendi za’fın ve aczinin şuuruna ermelisin ve ne senin ne de senden başkasının elinde hiçbir şey bulunmadığını idrak etmelisin.

Sen Namaz kılarken, namazın evvelinden sonuna kadar kalbini namaza bağlaman için nefsinle savaş.
Zira kişi namazında ancak namazdan anladığı kadar sevab alır. Eğer namaz kılarken kalbini namaza bağlıyamiyorsan (Ben seni ancak böyle olduğunu zan ederim)

Öyle ise bak, eğer Gaflet içinde geçirdiğin mikdar iki rek’at farz kadar ise, namazını iade etme, fakat iyi bil ki nafile namazlar, farz namazlarını telafi eder.

Binaenaleyh kalb huzuru gelinceye kadar iki rek’at kadar nafile kıl, gaflet ziyadeleştikçe nafile namazlarını fazlalaştır.. Taki, kalbın huzura kavuşsun.

Allah’ın nafile namazlarının farz namazlarının telâfisi olması hususunu senden kabul buyurması sana olan rahmetidir. İşte bunlar namazda riayet edilmesi gereken esaslardır.

Dine kırk Esas (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri namazı dosdoğru kılanlardan eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Etiketler: , ,

“Dinde kırk Esas: Namaz- 8” için 1 Yorum

  1. Dinde kırk Esas: Namaz- 7 | Fıkıh diyor ki:

    [...] Hadis: – (01) Ana baba hakkı… « Dinde kırk Esas: Namaz- 6 Dinde kırk Esas: Namaz- 8 [...]

Yorum Yapın