Übeyy bin Kab (Radiyallah-u anhu)- 2

03 Mayıs 2009 Pazar

Mina (Akabe cemaratınden genel görünüş)

Übeyy bin Kab (Radiyallah-u anu)- 2

Ubeyy bin Ka’b (r.a.) Kur’an-i Kerim’i en güzel okuyanlardan biriydi.

Bir gün resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) kendisine;

-“Ya Ubeyy, Allah-u Teâlâ bana, senin üzerine Beyyine suresi’ni okumamı emreti.” Buyurunca

Ubeyy bin Ka’b (r.a.);

-“Ya Resulallah, Rabbim zat-ı âlinize bizzat, benim ismimi verdi mi?” diye sormuş

Resulullah (Sallallahu aleryhi ve sellem) den;

-“Evet.” Cevabını alınca,

Sevincinden gözleri yaşarmıştır.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem), kendisine “Ebû Münzir” künyesini vermiş, adına ilaveten de “Seyyidül-Ensar” lakabını koymuştur.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın vefatından sonra Hazret-i Ebû Bekir (r.a.), Kur’an-i Kerim’i toplama vazifesini üzerine almıştı. Bütün Eshab-i Kiram (r.anhüm) aynı vazifeye katılmış olup, Übeyy bin Ka’b (r.a.) da Kuran-ı Kerim’i toplama ve yazmaşınde görevlendirilmiştir.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) dönemimde önemli görevlerde bulunan Übeyy bin Ka’b (r.a.), Hazret-i Ömer (r.a.) devrinde de, Hazrec kabilesini, müşavere meclisinde temsil etmiştir. Ayrıca boş zamanlarında Müslümanlara dersler vermiş, ilim öğretmiştir.

Ayrıca bu devirde fetva vazifesini de üzerine almış, başka görevler verilmek istenince de kabul etmemiş, yalnız Ramazan ayında Mescid-i Nebevvi’de kılınan TERAVİH NAMAZLARINDA İMÂMLIK GÖREVİNİ KABUL ETMİŞTİR.

Hazret-i Ömer (r.a.) de kendisine;

-“Ebu’t-tufeyl, ve seyyidil müslümin” künyesini vermişlerdir.

Hazret-i Osman devrinde Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılma işlerinde Übeyy bin Ka’b (r.a.) heyetin başkanı olmuş, başka önemli görevlerde de bulunmuştur.

Übeyy bin Ka’b (r.a.), hayatını İslami ilimlere adamış bir sahabi idi. Kur’an da, tefsirde, hadiste, büyük bir imâm olup, ünlü fakıhlerdendir. Medine-i Münevvere’de Übeyy bin Ka’b (r.a.), Peygamber efendimiz (s.a.v.) in meclisinden hiç ayrılmazlardı.

Bu sebeple Resulullah (s.a.v.) tan ilim öğrenme şerefine nail olmuştur. Bir çok defalar Peygamberimiz (s.a.v.) in mübarek iltifatlarına mazhar olan Übeyy (r.a.) in Tevrat’a incil’e ve diğer semavi kitablara ait bilgisi çok fazla idi.

İlmi yönden çok geniş bir kültüre sahip olması sebebiyle Hazret-i Ömer kendisine çok hürmet gösterir, danışılması gereken konularda O’nun salahiyetli (yetkili) olduğunu söylerdi.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Übeyy bin Kab (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Übeyy bin Kab (Radiyallah-u anhu)- 2” için 1 Yorum

  1. Übeyy bin Kab (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Harise (Radiyallah-u anhu)-5Şehvetin zararları « Umm-ü Hâni (Radiyallah-u anha) – 2 Übeyy bin Kab (Radiyallah-u anhu)- 2 [...]

Yorum Yapın