Übeyy bin Kab (Radiyallah-u anhu);

03 Mayıs 2009 Pazar

Mina (Akabe cemaratı’ndan genel görünüş)

Übeyy bin Kab (Radiyallah-u anu);

Eshab-i Kiramdan, Hazrec kabilesinin Hudeyle kolundan. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 35 (M. 656) senesinde Medine’de vefat etti. Cenaze namazını Hazret-i Osman (r.a.) kıldırdı. Baki kabristanında medfundur. Annesi Neccar hanedanından Süheyl’dir.

Hazret-i Ubeyy (r.a.) İslamiyetin Medine taraflarında yayıldığı sıralarda İkinci Akabe biatından önce Müslüman oldu; daha sonra yetmiş kişi ile Akabe’ye iştirak ederek, Müslümanlığını ve Resulullah (s.a.v.) a olan bağlılığını kuvvetlendirdi.

Hicretten sonra Resulullah (s.a.v.) kendisini Aşere-i mübeşşere’den (cennetle müjdelenen) Said bin Zeyd (r.a.) ile kardeş yaptı. Peygamberimiz (s.a.v.) ile birlikte bütün gazâlara iştirak etti. Yüce kitabımız Kur’an-i Kerim’in en güzel şekilde okunmasında ve toplanmasında büyük hizmetleri olmuştur.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Kur’an-i kerim’i en iyi okuyanınız Übeyy bin Ka’b’dır.” Buyurmuştur.

“Kur’an okuyanların efendisi” ve Ensar (r.anhüm) ın efendisi, lakabları da O’na aittir

Zekat emri geldikten sonra Resulullah (s.a.v.) kendisini Beni Huzeym, Beni Kudame, Beni sad ve Beni Uzre kabilelerinde zekat toplamakla vazifelendirdi. Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirdi. Hicretten sonra İLK VAHİY KATİBİ OLMAK ŞEREFİNE NAİL OLDU. Resul-i Ekrem (s.a.v.) zamanında Kur’an-i Kerim’i tamamen ezberledi.

Katıldığı bütün gazvelerde büyük kahramanlıklar gösterdi. Uhud savaşında çarpışırken kendisine bir ok isabet etmiş, ok çıkarılıp yeri dağlanarak tedavi edilmişti.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem), bir gün Hazret-i Ubeyy (r.a.) e;

-“Ya Ebe’l-Münzir! Allah’ın kitabından ezberlediğin ayetlerden hangisi büyüktür?” buyurdu.

Ubeyy (r.a.);

-“Allah-u Lâ ilahe illâ hüve’l-hayyül-kayyum” (Ayet-el-kürsi) dir cevabını verince

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem), mübarek elini Ubeyy bin Ka’b (r.a.) ın göğsüne vurarak;

-“İlim sana mübarek olsun.” Buyurtmuştur.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Übeyy bin Kab (Radiyallah-u anhu) nın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın