Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 9

24 Mart 2009 Salı

Bore Beşire Mecido (İlkbahar mevsimi) Nusaybin

Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 9

Onlar;

-“Vallahi doğru söyliyorsun.” Dediler.

Bunun üzerine Hazret-i Osman (r.a.);

-“Allah-u Ekber” Diye tekbir aldıktan sonra;

-“Kâ’be’nin Rabbi hakkı için şahid olun ki, ben şehidim.” Dedi.

Daha sonra asiler, komşu duvarından aşarak içeriye girdiler. Osman (r.a.) oruçlu olup, Kur’an-i Kerim okuyordu. Asiler Hazret-i Osman (r.a.) ın üzerine saldırıp şehid ettiler.

Abdullah bin Selam (r.a.) Hazret-i Osman (r.a.) ın şehid edildiği esnada;

Yanında bulunanlara;

-“Hazret-i Osman (r.a.) son olarak o esnada ne dedi?” diye sordu.

Dediler ki;

-“Hazret-i Osman (r.a.) Ya Rabbi Ümmet-i Muhammed (a.s.v.) arasındeki tefrikayı kaldır ve kendilerini birleştir.” Diye üç kere dua etti.

Abdullah bin Selam (r.a.) diyor ki;

-“Hazret-i Osman (r.a.) bu şekilde dua etmeseydi, kıyamete kadar Müslümanlar bir araya gelmezdi.”

Asiler, Osman (r.a.) evini soydular. Devlet hazinesi olan Beytülmalı da yağma ettiler. Medine-i Münevvere’yi kana buladılar.

Halife Osman (r.a.) nin cenazsi üç gün defnedilmedi. Nihayet Zübeyr bin Avam (r.a.) ve onyedi kişi cenaze namazını kıldıktan sonra, baki mezarlığına defnettiler.

Hazret-i Osman (r.a.) şehid olduğu zaman seksen iki yaşında bulunuyorlardı.

Hazret-i Osman (r.a.) ın şehid edilme haberi İslâm ülkesinde geniş üzüntüler uyandırdı. Her tarafta büyük bir huzursuzluk ve hüzün başladı.

İslâm düşmanları Fitneyi çıkarmışlar, kinlerini kusmuşlardı. Hazret-i Osman (r.a.) ın şehid edildiği zamana kadar tam bir birlik içinde olan Müslümanlar arasında bazı kimseler ayrılarak ‘harici’ ve ‘Sebeiyye’ gibi fırkalara bölündüler.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu alayhi ve selem) in bildirdiği ve Eshab-i Kiram (r.anhum) ın tabi olduğu yoldan ayrılmayan Müslümanlar ise, fitneyi yok etmek için büyük gayretler gösterdiler. Doğru yoldan asla sapmadılar.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Osman-ı Zınnureyn (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 9” için 1 Yorum

  1. Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 8 | Hayat-üs Sahabe diyor ki:

    [...] Hadis: – (01) Ana baba hakkı… « Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 7 Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 9 [...]

Yorum Yapın