Ebû Dâvûd (Radiyallah-u anh)- 3

06 Aralık 2008 Cumartesi

çağ-çağ barajı (Nusaybin)

Ebû Dâvûd (Radiyallah-u anh)- 3

Orada bulunanlardan birisi ona;

-“Ey Ebû Dâvûd! Bu zat Sehl bin Abdullah Tüsteri (r.a.) dır, seni ziyarete gelmiş.” Dedi.

Bunun üzerine, Ebû Dâvûd (r.a.) ona;

-“Hoş geldin.” Dedi. Ve yanına oturtu.

Biraz sonra Sehl bin Abdullah Tüsteri (r.a.) şöyle dedi;

-“Benim sizden bir isteğim var.”

Ebû dâvûd (r.a.);

-“Nedir?” diye sordu.

Sehl bin Abdullah Tüsteri (r.a.);

-“Fakat bu isteğimi kabul etmeni çok arzu ediyorum.” Dedi.

Ebû Dâvûd (r.a.);

-“Eğer mümkün ise, isteğini niçin yerine getirmiyeyim.” Dedi.

Bunun üzerine Sehl-i Tüsteri (r.a.);

-“Bana Resulullah Efendimiz (s.a.v.) in o mubarek sözlerini söylediğin dilini çıkar da öpeyim.” Dedi.

Ebû Dâvûd (r.a.), onun isteğini yerine getirdi.

Eserleri;

Sünen-i Ebi Dâvûd; basılmıştır. Kütüb-i site’nin (Altı hadis kitabının) üçüncüsüdür. Tefsir ile alakalı pek çok mâlumat vardır.

Kitab-i Merasil; Hadis-i şerif ile ilgili olup, bu da basılmıştır.

Sünen-i Ebi Dâvûd’un şerhleri çoktur. Bunlardan Muttaki Hindinin yazdığı Avn-ül-Ma’bud dört cilt halında basılmıştır. Bunlardan başka daha çok eserleri vardır.

Hattab der ki;

-“Ebû Dâvûd (r.a.) un sünen kitabı, çok kıymetli ve şerefli bir kitab olup, o tarzda bir kitab yazılmamıştır. Bu kitab herkesin rağbetini kazanmıştır. Irak, Mısır, Mağrıp ve diğer İslam memleketlerinde âlimler bu kitabı ‘kaynak’ olarak ele almışlardır. Tertip ve fıkıh ilmi bakımından çok güzeldir.

Ebü’l-Ala el-Muhsin el-Vedadi (r.a.) şöyle anlatır;

Resulullah (Aleyhis selam) i rü’yamda gördüm.

-“Kim bir sünen ele geçirmek isterse, Ebû Dâvûd’un sünenini okusun.” Buyurmuşlardır.

İmâm-i Nevevi (r.a.)

-“Fıkıh ve başka ilimlerle uğraşan kimselerin Ebû Dâvûd (r.a.) ün sünenine ehemmiyet vermesi, onu çok tanıması gerekir. Çünkü; delil olarak getirilen ahkam (hükümler) ile alakalı hadis-i şeriflerin çoğu bu kitabtadır. Sonra bu kitaptan istifade de kolaydır.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Bu veli kullar hürmetine ahrette iman la gitmeyi müyesser eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Ebû Dâvûd (Radiyallah-u anh)- 3” için 1 Yorum

  1. Ebû Dâvûd (Radiyallah-u anh)- 2 | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] Hadis: – (01) Ana baba hakkı… « Ebû Dâvûd (Radiyallah-u anh) Ebû Dâvûd (Radiyallah-u anh)- 3 [...]

Yorum Yapın