Ebû Ubeyde bin Cerrah (Radiyallahu anhu)- 4

04 Nisan 2009 Cumartesi

Girnavas şelalesi (İlkbahar mevsimi) Nusaybin

Ebû Ubeyde bin Cerrah (Radiyallahu anhu)- 4

Sonra da Ebû Ubeyde (r.a.);

-“Ey Ensar! Başlangıçta, bu dine hizmet eden sizlerdiniz. Sakın işi önce bozan da sizler olmayasınız.” Dedi.

Sonra Hazret-i Ebû Bekir (r.a.);

-“Size şu iki zatı aday yaptım, birini seçiniz.” Diyerek Hazret-i Ömer ve Hazret-i Ebû Ubeyde (r.anhum) yi gösterdi.

Her ikisi de çekindiler;

-“Hazret-i Peygamber (s.a.v.) in ileri geçirdiği kimsenin önüne kim geçebilir!” dediler.

Hazret-i Ömer (r.a.);

-“Ya Ebû Bekir, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) seni hepimizin önüne geçirdi. Elini uzat! Ben seni halife seçtim.” Dedi

Ve ilk biat Hazreti Beşir, Hazret-i Ömer (r.a.) ondan sonra da Hazret-i Ubeyde (r.a.) ve diğer Eshab-i Kiram (Aleyhimürridvan) hazretleri, Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) halife seçtiler.

Eğer Hazret-i Ebû Bekir (r.a.), Ömer (r.a.) ve Ebû Ubeyde (r.a.) yetişmeseydi Müslümanlar parçalanacaktı. Bu üç eshabın hizmeti kıyamete kadar unutulmuyacaktır.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) Halife olunca Ebû Ubeyde (r.a.) yi Başkumandan tayın etti. Humus, Şam, Ürdün ve Filistin’i feth etmek ve oradaki insanların da İslamiyetle şereflenmeleri için gönderdi.

Hazret-i Ubeyde (r.a.) Bizanslıların Süriye’yi kurtarmak için büyük bir Haçlı ordusu toplandığını öğrenince Şam, Ürdün ve Filistin’e giden kuvvetleri toplayıp onları; “Yermük” de karşıladı. Halife Hazret-i Ebû Bekir (r.a.), Ebû Ubeyde (r.a.) ye yardım için Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) i gönderdi.

Duşman orudusu 240 bin, İslâm ordusu 40 bin civarında idi. Halid bin Velid (r.a.) orduyu biner kişilik alaylara bölüp her birine alay kumandanı tayın etti.

Ebû Ubeyde (r.a.) yi merkeze, diğer kumandanları sağ ve sol kanatlara yerleştirdi. Bizans ordusuna saldırıya geçildi.

Savaş bütün hızıyla devam ederken Bizans Generalerinden Yorgi, hazret-i Halid bin Velid (r.a.) in “Allah’ın kılıcı” lakabını duyarak, hidayete gelip Müslüman oldu. O da Müslümanların safında Bizanslılarla savaştı.

Uzun ve çetin savaşların neticesinde koca Rum ordusu yenilerek dağıldı. 100 bin Rum öldürüldü. İslam ordusunda 3 bin yiğit şehadete kavuştu.

Bu muharebe’de İslâm kadınları da harb etti. Bu zafer bütün Şam beldesinin fethine sebep oldu. Zafer müjdesi halife’ye bildirildi.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Ubeyde bin Cerrah (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın