Ebû Ubeyde bin Cerrah (Radiyallahu anhu)- 5

05 Nisan 2009 Pazar

Girnavas civarı (Cintepesi) İlkbahar mevsimi

Ebû Ubeyde bin Cerrah (Radiyallahu anhu)- 5

Sonra Hazret-i Halid bin Velid (r.a.), Hazret-i Ebû Ubeyde (r.a.) ‘FİHL’ mevkisinde 80 bin Rum ile çarpıştılar. Onları da akşama kadar süren bir savaşta mağlub ettiler.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) vefat edince yerine geçen Halife Hazret-i Ömer (r.a.), Hazret-i Ebû Ubeyde (r.a.) nin baş kumandan olarak yine fetihlere devam etmesini emr etti.

Ebû Ubeyde (r.a.) ordusuyla Humus’a haraket etti. Sulh ile Humus’u aldı. Rum Kayseri Herakliyüs’ün büyük ordularını perişan eden İslam askerlerinin başkumandanı Ebû Ubeyde bin Cerrah (r.a.), zafer kazandığı her şerhirde adamlarını bağırtarak Rumlara Halife Ömer (r.a.) in emirlerini bildirdi.

Humus şehrini alınca da;

-“Ey Rumlar! Allah’ın yardımı ile ve Halifemiz Ömer (r.a.) in emrine uyarak bu şehri de aldık. Hepiniz ticaretinizde, işinizde, ibadetinizde serbstsiniz. M a l ı n ı z a,               c a n ı n ı z a,              ı r z ı n ı z a kimse dokunmayacaktır.

İslamiyetin Adaleti, aynen size de tatbik edilecek, her hakkınız gözetilecektir. Dışarıdan gelen düşmana karşı Müslümanları koruduğumuz gibi, sizi de koruyacağız. Bu hizmetimize karşılık olmak üzere, Müslümanlardan hayvan zekatı ve uşr aldığımız gibi sizden de senede bir kere‘cizye’vermenizi istiyoruz. Size hizmet etmemizi ve sizden ‘cizye’almamızı Allah-u Teâlâ emretmektedir.” Dedi.

Humus Rumları, cizyelerini seve seve getirip, Beyt-ül Mal emini Habin bin Müslüm (r.a.) e teslim ettiler.

Herakliyüs’ün, bütün memleketinden asker toplıyarak Antakya’ya hücuma hazırlandığı haberi alınınca, Humus şehrindeki askerin de merkezdeki kuvvetlere katılmasına karar verildi.

Ebû Ubeyde bin Cerrah (r.a.), şehirde memurlar bağırtıp;

-“Ey Hiristiyanlar! Size hizmet etmeği, sizi korumağı söz vermiştim. Buna karşılık, sizden ‘cizye’ almıştım. Şimdi ise, halifemiz Hazret-i Ömer (r.a.) den aldığım emir üzerine, Herakliyüs ile gaza edecek olan kardeşlerime yardıma gidiyorum. Size verdiğim sözde duramiyacağım. Bunun için hepiniz Bey-tül-Mala gelip, cizyelerinizi geri alınız. İsimleriniz ve verdikleriniz defterimizde yazılıdır.” Dedi.

Suriye şehirlerinin çoğunda da böyle oldu. Hiristiyanlar, Müslümanların bu adeletini, bu şefkatı görünce, senelerden beri Rum İmparatorluğundan çektikleri zülümlerden ve işkencelerden kurtuldukları için bayram yaptılar. Sevinçlerinden ağladılar. Çoğu seve seve Müslüman oldu. Kendi arzuları ile Rum Ordularına karşı İslam askerine casusluk yaptılar.

Ebû Ubeyde (r.a.) böylece, Herakliyus ordularının her haraketini günü gününe haber alırdı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Ubeyde bin Cerrah (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın