Ebû Ubeyde bin Cerrah (Radiyallahu anhu)- 6

06 Nisan 2009 Pazartesi

Girnavas civarı (İlkbahar mevsimi) Nusaybin

Ebû Ubeyde bin Cerrah (Radiyallahu anhu)- 6

Hazret-i Ubeyde bin Cerrah (r.a.), ordusunu toplayark Antakya’ya haraket etti. Maara, lazkiye, Antaritus, Banyas, Selemiye’yi zapederek gidiyordu.

‘Kinesrin’e Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) i gönderdi. Kendisi Haleb’e geldi. Haleb’i fethederek, Antakya’yı muhasara etti. Antakya da zaptedildi.

Ebû Ubeyde bin Cerrah (r.a.) halife’ye durumu bildiren bir raporu gönderdi.

Halife; fethedilen yerlere, İslam kuvvetlerinin yerleştirilmesini emretti. Bu emri yerine getiren Hazret-i Ubeyde bin Cerrah (r.a.), Kurs, Menbic, Delul, Riabe’yi fethederek Fırat nehrine kadar ilerledi.

Fethettiği yerlere memurlar tayin ederek Kudüs’e geldi. Kudüs muhasere edildi. Kudüs’lüler sulh yapmak istediklerini yalnız bu sulhda Hazret-i Ömer (r.a.) de bulunmasını, yoksa sulh yapmiyacaklarını Ebû Ubeyde (r.a.) ye bildirdiler.

Durum Halife Ömer (r.a.) e arzedildi. Hazret-i Ömer (r.a.) yerine Hazret-i Ali (r.a.) yi vekil tayin ederek Kudüs’e geldi. Kudüslü’lerle sulh yapıldı. Hazret-i Ömer (r.a.) sulhdan sonra Medine’ye döndüler.

Rum Kayseri Herakliyüs kayıbettiği toprakları geri almak için harakete geçti.

Büyük bir haçlı ordusu hazırladı. Hazret-i Ebû Ubeyde (r.a.), bu kararde vaktinde haberdar olup, durumu halife’ye bildirerek nasıl haraket edeceğini sordu.

Hazret-i Ömer (r.a.), İran’la harbetmekte olan Hazret-i Sa’d’a emir göndererek Ebû Ubeyde (r.a.) ye yardım etmesini bildirdi. Hazret-i Sa’d (Ka’ka) ı dörtbin mücahidle yardıma gönderdi.

Başkumandan Hazret-i Ubeyde (r.a.) Şam’ın Cezire ile irtibatını keserek Haçlı Ordusunun üzerine yüklendi. Kısa zamanda Haçlı ordusunu perişan ederek büyük bir zafer kazandı.

18 (M. 639) sene Şam’da veba hastalığı salgın halde olup, çok müslümanın ölümüne sebep olmuştu.

Hazret-i Ebû Ubeyde (r.a.) de bu salgına yakalandı. Öleceğini anlayınca orada hazır bulunanlara bir vasiyetinin olduğunu bildirdi.

Vasiyetinde;

-“Namazınızı kılınız, Orucunuzu tutunuz, sadakanızı veriniz, haccınızı yapınız. Birbirinize iyilik yapınız. Âlimlere ve büyüklerinize itaat ediniz. Dünyaya aldanmayınız. İnsanların en akıllısı Allah-u Teâlâ’nın emirlerini yerine getirenlerdir. Hepinize Allah-u Teâlâ’nın selamı ve rahmetini, lütuf ve bereketini niyaz ederim. Haydi Ya Muaz (r.a.) cemaate namazı kıldır.” Diyerek gözlerini yummuş, yerine Muaz bin Cebel (r.a.) i vekil etmişti.

18 (M. 639) senesinde 58 yaşında vefat etti. Muaz bin Cebel (r.a.) hazretleri cemaate bir hutbe okudu;

Burada;

-“Yemin ederim ki, bugün siz öyle bir kimseyi kayıbettiniz ki, Ondan daha dinine bağlı, daha temiz ve merhametli bir kimse görmedim. Dünyaya hiç meyl etmeyen, tebâasına hep iyiliği ve birbirlerini sevmeyi emreden bu mübarek Ebû ubeyde (r.a.) hazretlerine hakkınızı helal edin ve duâediniz.” Buyurdu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Ubeyde bin Cerrah (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın