Ebû Ubeyde bin Cerrah (Radiyallahu anhu);

02 Nisan 2009 Perşembe

Girnavas köprüsü (İlkbahar mevsimi) Nusaybin

Ebû Ubeyde bin Cerrah (Radiyallahu anhu);

Sağ iken cennet ile Müjdelenen on sahabi (r.anhum) den biri, “Ümmetin Emini” lakabiyle övülen yüce sahabinin asıl ismi, Amir bin Andullah bin Cerrah bin Kâ’b bin Dabbe bin Hars bin Fehr’dir.

Bütün gazalarda Bulundu. Çok kahraman idi. Bedir gazasında pederini öldürdü. Uhud’da Resulullah (s.a.v.) in mübarek yanağına batan iki demir halkayı dişleriyle çekip çıkardı.

Rumlar ile olan muharebelerde, senelerce nefer olarak savaşırken, halife Hazret-i Ömer (r.a.) tarafından Şam ordularına başkumandanyapıldı.

Adaleti ile Rum halkını hayrette bıraktı. Şam’lıların seve seve iman etmelerine sebep oldu. 18 (M. 639) yılında 58 yaşında Kudus ile Remle arasında Ta’undan vefat etti.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in vasitasiyle iman’a gelenlerin Onuncusudur. İman’a geldiğinde 31 yaşındaydı. O günden, vefatına kadar malıyla, mevkisiyle ve canıyla İslamiyet’i yaymak için çalıştı. Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in yanında bütün gazâlarda bulundu.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in şu hadis-i şerif’leriyle şereflendi;

-“Ebû Bekir Cennettedir. Ömer Cennettedir. Osman Cennettedir. Ali cennettedir. Talha Cennettedir. Zübeyr Cennettedir. Abdurrahman bin Avf Cennettedir. Saad ibni Ebi Vakkas Cennetedir. Said ibni Zeyd cennettedir. Ebû Ubeyde ibni’l Cerrah Cennettedir.” (Tirmizi ile Ebû Davud rivayet etmişlerdir)

Mekke’deyken kafirlerin ezâ ve cafalarının çoğalmasıyle, Peygamber efendimiz (s.a.v.) in izniyle Habeşistan’a hicret etti. Sonra Medine’ye hicret edince Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onu Hazret-i Sa’d bin Muaz ile kardeş yaptı.

Bedir gazâsında, düşman saflarında babası da bulunuyordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in kumanda ettiği bu gazâ’ya Melekler de katılmış; İnsan şekline girerek ellerindeki kılıç ile kafirlerle çarpışıyordu.

Savaş bütün şiddetiyle devam ederken Ebû Ubeyde (r.a.) babasiyle karşılaştı. Babası oğlunu öldürmek için saldırınca Hazret-i Ebû Ubeyde (r.a.)

Ya Allah diyerek babasiyle mücadeleye başladı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in aşkıyla yanan Ebû Ubeyde (r.a.) babasiyle, İslâm için çarpışıyordu. Bir fırsatını bulup kılıcıyla babasının başını gövdesinden ayırıp, kesik başı Hazret-i Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in huzuruna getirdi.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) bu hali görünce çok sevindi.

Ve Allahu Teâlâ (c.c.) bu hadise üzerine;

-“Allah-u Teâlâ’ya ve kıyamet gününe iman edenler, Allah-u Teâlâ’nın düşmanlarını sevmezler. O kafirler ve munafıklar, mü’minlerin anaları, abaları, oğulları, kardeşleri ve başka yakınları olsa da, bunları sevmezler. Böyle olan mü’minleri Cennete koyacağım buyurdu.” Mücadele suresi 22. ayet.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Ubeyde bin Cerrah (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Ebû Ubeyde bin Cerrah (Radiyallahu anhu);” için 1 Yorum

  1. Aşere-i Mübeşşere (Cennetle müjdelenen Sahabeler) | Hayat-üs Sahabe diyor ki:

    [...] Hazreti Aliyy-ül Mürteza (Radiyallah-u anh) -“5- Hazreti Abdurrahman bin Avf (Radiyallah-u anh) -“6- Hazreti Ubeyde bin Cerrah (Radiyallah-u anh) -“7- Hazreti Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallah-u anh) -“8- Hazreti Said bin Zeyd (Radiyallah-u [...]

Yorum Yapın