Ebû Dücâne (Radiyallahu anhu);

26 Haziran 2009 Cuma

Uhud Savaşı’nın yapıldığı yer (Medine-i Münevvere)

Ebû Dücâne (Radiyallahu anhu);

Eshab-i Kiramın büyüklrinden Fazilet sahibi kahraman bir zat idi. Medineli Ensar (r.anhüm) ın ileri gelenelerinden olup, Hicret-i Nebeviye (s.a.v.) den önce iman etmişti.

İsmi Semah bin Harese olup, Künyesi Ebû Dücâne (r.a.) dır. İslam tarihinde bu lakab ile anılmıştır.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın muhacirlerden Utbe bin Gayân (r.a.) ile din kardeşi yapılmıştı.

Medine’nin harzec kabilesindendir. Medine’de hangi tarihte doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. 13 (M. 633) yılında yalancı Peygamber Müseylemet-ül Kezâb ile yapılan Yemame savaşlarında şehid olmuştur. Vefatı ile ilgili başka rivayetler varsa da bunlar zayıftır.

Ebû Decâne hazretleri (r.a.) Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in bütün gazâlarına iştirak etmiş ve canını Resulullah (s.a.v.) ve din-i İslâm için hiçe saymış, edip, şecâatlı ve kahraman bir zat idi.

Bedir, Uhud, Hendek, Beni Nadir, Beni Kureyza, Feth-i Mekke ve diğer bütün gazâlarda bulunmuştur.

Bilhassa Uhud’da göstermiş olduğu kahramanlığı İslâm tarihinde dillere destan olmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından İltifat-ı nebeviye mazhar olmuştur.

Uhud savaşında müşriklerin azılarından Asım bin Ebi Avf, kudurmuş bir canavar gibi Müslümanlara saldırıyor,

Bir taraftan;

-“Ey Kureyş cemâatı! Akrabalık haklarını gözetmeyin, kavminizi bölen (Hazret-i peygamber –s.a.v.- le) çarpışmaktan geri durmayınız. Eğer Muhammed (s.a.v.) kurtulursa ben kurtulmayayım.”

Diye bağırarak Kureyş kafirlerini harbe teşvik ediyordu.

Ebû Dücâne (r.a.) bu azılı kafirin susturulması icab ettiğini anlamış ve çarpışa çarpışa ona yaklaşıp, bu İslam düşmanını öldürerek gerekli cezasını vermişti.

Ebû Dücâne hazretleri (r.a.) bununla meşgülken müşriklerden Mâbed bin Vehb Ebû Dücâne (r.a.) ye müthiş bir kılıç darbesi indirmiş, Ebû Dücâne hazretleri (r.a.) çok seri bir halde yere çökerek bu öldürücü darbeden kurtulmuştu.

Hemen sonra acele kalkıp Hücüm ederek, mâbed’i yaralamış, fakat ölmemişti. Bu sırada mabed bir çukura düşmüş, Ebû Decâne hazretleri (r.a.) de onun üzerine atlayıp başını kesip kafirlere doğru fırlatmıştı.

Bu hali Kureyş kafirlerinin zaten bozulmuş olan morallarını daha da bozmağa sebep olmuştu.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Dücâne (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın