Hasan bin Ali (Radiayallah-u anh)- 3

28 Temmuz 2009 Salı

Ravda-i Mutahhara (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Bab-üs-Selam kapısı

Hasan bin Ali (Radiayallah-u anh)- 3

Hazret-i Hasan (r.a.) hilm (yumuşaklık) rıza, sabır ve kerem (cömertlik) sahibiydi. Fitne çıkıp, Halife Hazret-i Osman (r.a.) nın evi sarıldığında İMDADINA GİTTİ.
İki defa her şeyini Allah rızası için dağıttı.

Bir kişinin munacatında;

-“Ya Rabbi! Bana onbin altın ihsan eyle.” Dediği işitince, aceleyle evine gitti.

Adamın münacatında istediğini gönderdi. Sadaka vermeden edemezdi. Hazret-i Hüseyin (r.a.) ile her aldıklarında PAZARLIK eder, ucuz almaya çalışırlardı.

Kendilerine;

-“Bir günde, binlerce dirhem SADAKA veriyorsunuz da, bir şey satın alırken niçin uzun pazarlık ederek yoruluyorsunuz?” dediklerine

Kendileri (r.anhüm);

-“Verdiklerimizi Allah rızası için veriyoruz. NE KADAR VERSEK YİNE AZDIR. Fakat, alişverişte aldanmak aklın ve malın noksan olmasıdır.” Buyururlardı.

Aldığı bir hediyeye değerinden fazla karşılık verirdi.

Bir gün Abdullah bin Zübeyr (r.a.) ile yola çıkmıştı. Bir hurmalıkta dinlendiler. Ağaçlar kurumuştu.

Abdullah bin Zübeyr (r.a.);

-“Ağaçta hurma olsaydı, iyi olurdu.” Dedi.

Hazret-i Hasan (r.a.) sesizce dua etti. Bir ağaç hemen yeşerip, hurma ile doldu.

Orada bulunanlar;

-“Bu sihirdir.” Dediler.

Hazret-i Hasan (r.a.);

-“Hayır, sihir değil, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın torunun kabul olan dua’sı ile Cenab-i Hak yeşertmıştır.” Buyurdu.

Hazret-i Hasan (r.a.) babası Hazret-i Ali (r.a.) nin şehid edilmesiyle, 40 (M. 661) senesi Ramazan ayı sonunda Halife oldu.

Kendisine kırkbin kişi biat etti. Basra, Hicaz, Horasan, Irak, İran, Kufe, Medine, Mekke ve Yemen ahalisi de biat etti. Fakat Mısır ve Şam ahalisi Hazret-i Muaviye (r.a.) ye biat etti.

Hilafetin yedinci ayında Bağdad yanında iki tarafın ordusu harbe hazır iken, Müslüman kanı dökülmemesi için, Hilafet’i Hazret-i Muaviye (r.a.) ye bıraktı.

Hazret-i Hasan (r.a.) küçük iken Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) O’NA İŞARET EDEREK;

-“Bu oğlum Seyyid’dir. Ümid ederim ki, Allah-u Teâlâ O’nun vasıtasıyla iki tarafın arasını bulur.” Buyurması,

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in bir mucizesiydi.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hasan bin Ali (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Hasan bin Ali (Radiayallah-u anh)- 3” için 1 Yorum

  1. Hasan bin Ali (Radiayallah-u anh)- 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anhu)- 6Üveys-ül Karani (Radiyallah-u anh)- 8 « Hasan bin Ali (Radiayallah-u anh); Hasan bin Ali (Radiayallah-u anh)- 3 [...]

Yorum Yapın