Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) nın hayatı – 2

09 Şubat 2013 Cumartesi

Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) nun mübarek kabirleri

Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) nın hayatı;– 2

Şöyle anlatılır;

-“Kadı’l-kudât Yahyâ bin Said’ın oğlu vefat edince, oranın ahlisi, Ferdidüddin-i Attâr (r.a.) ın ayak ucu başına gelecek şekilde defnedilmesini istediler.

Fakat Yahyâ bin Said buna itiraz ederek;

-“Oğlumun, efsâne anlatan, hurafeci bir ihtiyarın yanına bu şekilde gömülmesi doğru olmaz.”Dedi.

-“Kadı, o gece rü’yasında kendini Feriddüddin-i Attâr (r.a.) ın kabri başında gördü. Kabri başında veliler, erenler ve kutublar toplanmış, hürmet ve ta’zimle duruyorlardı. Bu durumu gören kadı, tanıdıklarından utandığı için derhal uzaklaştı.”

Fakat ağlayan oğlu babasına;

-“Babacığım yanlış bir iş yaptın. Beni Allah-u Teâlâ’nın veli kullarının bereketinden mahrum bıtraktın. Çabuk imdadıma yetiş!” dedi.

Bu rü’yayı gören kadı, ertesi gün hemen Feridüddin-i Attâr (r.a.) ın kabrinin ayak ucuna oğlunun defnedilmesi için izin verdi. Daha önce söylediklerine tevbe etti. Ferid-üddin-i Attâr (r.a.) ın kabrinin üstüne bir türbe ile yanına bir imârethâne yaptırdı.

Feridüddin-i Attâr hazretleri (r.a.) ın yazmış olduğu şiirlerinde üstün bir akıcılık, incelik, nasihatlerinde büyük bir te’sir, arifâne sözlerinde akılları hayrette bırakacak bir hâl vardır.

Yazmış olduğu eserlerin biri hariç, hepsi manzumdur. Menzum eserleri şöyle sıralanabilir;

1- Musibet-Nâme; Mesnevi türünde yazılmış olan eserde pek çok küçük hikâyeler vatrdır. Eser “Tarikatnâme ismiyle Türkçeye tercüme edilmiştir.

2- Esrârnâme; Tasavvuf hakkında olan bu eser, 26 makâleden ibaret bir mesnevidir. Bu eser de “Ahmedi” isimli bir zât tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir.

3- Mantık-üt-Tayr ve Makâmât-ı Tuyûr; Bu eser de, tasavvufu kuşların ağzıyla anlatan Feridüddin-i Attâr (r.a.) konuyu küçük hikayelerle süslemiştir. Esâs konu, Ahmed-i Gazâli Risâlet-üt-Tayr’ından alınmıştır. Bu eser manzum ve nesir olarak birkaç defa Türkçeye tercüme edilmiştir.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) nın hayatı – 2” için 1 Yorum

  1. Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] kandiliMedine’yi Ziyaret; « Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 23 Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 2 [...]

Yorum Yapın