Feridüddin-i Attâr (r.a.) “Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler;

09 Şubat 2013 Cumartesi

Âişe-i Sıddıka (radiyallah-u anha) nın yaptırdığı mescid (Ten’im)

Feridüddin-i Attâr (r.a.) nın “Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler;

33- Tezkirat-ül-Evliya; Feriddüddin-i Attâr hazretleri (r.a.) ın yazmış olduğu yegâne “nesir” eserdir.
Bu eserde seksen civarında evliyanın hâl tercümesini, menkıbelerin ve veciz sözlerini yazmıştır. Feridüddin-i Attâr hazretleri (r.a.), bu eseri yazarken, Şerh-ül-kalb, Keşf-ül-esrâr, Marifet-ün-nefs, Tabakat-üs-sufiyye, Hilyet-ül-evliya ve keşf-ül-mahcub’dan faydalanmıştır.

Aslı Farisi olan bu eser, Türkçeye, Fransızcaya, Arabça’ya çeşitli zamanlarda çevrilmiştir. Eser tasavvuf tarihi bakımından çok önemli, tasavvufi hayatın gelişmesini tesbit yönünden de çok değerli bir eserdir.

Ferid-üddin-i Attâr hazretleri (r.a.), bu eserin önsözünde şöyle demektedir;

-“Lütfi bol, ikrâmi çok olan yüce Rabbime hamd, âlemlerin efendisi Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve selem) ve Eshâbına dünya durdukça salat-ü selam olsun.”

Âyet-i kerimeler ve hadis-i şerifler hâriç, evliyanın sözlerinden daha değerli hiçbir söz yoktur. Çünkü o sözlerde Rabbâni te’sir vardır. Bu yüzden onların sözlerini insanların duyması ve bu sözlerin bir eserde seneler boyunca okunması için bu eseri yazdım. Ayrıca hâl tercümelerini ve sözlerini yazdığım zâtların, yarın kıyamet gününde bana bu vesile ile şefâat edeceklerini düşündüm.”

Tezkiret-ül-evliyâ’dan bazı bölümler;

-“Şâkik-i Belhi (r.a.) buyurdu ki;

-“Allah-u Teâlâ’nın azabından korkmanın alâmetleri, haramları terk etmektir. Allah-u teâlâ’nın rahmetinden ümidli olmanın alâmeti de çok ibâdet etmektir.”

Yusuf bin Esbât (r.a.) buyurdu ki;

-“Alçak gönüllü olmanın alâmetleri şunlardır;
-“Söyleyen kim olursa olsun, hak sözü kabul etmek, Fakir garib olan kimselere de yumuşaklıkla muâmele etmek. Rütbe itibariyle küçük olanlara şefkatlı olmak. Kendisine karşı yapılan hatâ ve kusurlara tahammül edip, öfkelenince sabretmek, her ân Allah-u teâlâ’yı hatırlamak. Zenginlere karşı vekârlı olmak ve Cenâb-i Haktan gelen her şeye rıza göstermektir.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Kaynaklar;

(Feridüddin-i Attâr (r.a.) nın “Tezkiret-ül-evliyâ ” kitabından alınmıştır)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Feridüddin-i Attâr (r.a.) “Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler;” için 1 Yorum

  1. Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 3 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 41Ebû Dâvûd (Radiyallah-u anh)- 2 « Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 2 Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 4 [...]

Yorum Yapın