Feridüddin-i Attâr (r.a.) nın “Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -3

09 Şubat 2013 Cumartesi


Mescid-i Âişe-i Sıddık (radiyallah-u anha) nin yaptirdiği mescit (Tenim)

Feridüddin-i Attâr (r.a.) nın “Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -3

Süfyân-i Servi (r.a.) buyurdu ki;

-“Büyük bir kalabalık, bir yere toplansa ve biri;

-“İçinizden akşama kadar kim yaşıyacak bilsin.” Dense, kimse bilemez. İşin şaşılacak tarafı şurasıdır ki, eğer o kimselere;

“Öyleyse, ölüm için gerekli hazırlığı yapan ayağa kalksın.” Dense, kimse ayağa kalkamaz. Bu gafletten kurtulmağa çalışmalıdır.”

Şöyle anlatılır;

-“Cüneyd-i Bağdad’ı (r.a.) yedi yaşında idi. Mektebden gelince, babasını ağlıyor görüp sordu.

Babası da;

-“Bügun zekat olarak dayın Sırrı-yi Sekâti (r.a.) ye birkaç gümüş göndermiştim. Almamış, Kıymetli ömrümü, Allah adamlarının beğenip almadığı gümüşler için geçirmiş olduğuma ağlıyorum.” Dedi.

Cüneyd-i Bağdadi (r.a.);

-“Babacığım, o parayı ver. Ben götüreyim” deyip dayısına gitti..

Kapıyı çaldı dayısı;

-“Kim o?” diye sorunca.

Cüneyd (r.a.);

-“Ben Cüneydim dayıcığım kapıyı aç ve babamın zekatı olan bu gümüşleri al!” dedi.

Dayısı;

-“Almam” deyince

Cüneyd (r.a.);

-“Adl edip babama emir eden ve ihsan edip, seni serbest bırakan Allah-u Teâlâ için al!” dedi.

Sırrı-yı Sekâti hazretleri (r.a.);

-“Allah babana ne emr etti ve bana ne ihsan etti?” diye sorunca

Cüneyd (r.a.);

-“Allah babamı zengin yapıp, zekât vermesini emr etmekle adâlet eyledi. Seni de fakir yapıp, zekâtı kabul etmek ve etmemek arasında serbest bırakmakla ihsan eyledi” dedi.

Bu söz Sırrı-yı Sekâti hazretleri (r.a.) nin hoşuna gidip;

-“Oğlum! Gümüşleri kabul etmeden önce, seni kabul ettim” dedi. Kapıyı açıp parayı aldı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

(Kaynaklar)

Feridüddin-i Attâr (r.a.) nın “Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından alınmıştır

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Feridüddin-i Attâr (r.a.) nın “Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -3” için 1 Yorum

  1. Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 5 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anhu)- 14-Riyazus-Salihin: Hadis- 7 « Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 4 Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 6 [...]

Yorum Yapın