Hatib bin Ebi Beltea (Radiyallah-u anhu);

29 Eylül 2009 Salı

Bedir savaşının yapıldığı yer (Bedir kuyusu)

Hatib bin Ebi Beltea (Radiyallah-u anhu);

Eshab-i Kiram’ın Muhacirlerinden ve Bedir harbine katılanlardan. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın Mısır kralı Mukavkıs’a gönderdiği, elçisidir.

Nesebi; (silsilesi);

Hatib bin ebi Beltea bin Âmir bin Seleme bin Sa’b bin Sehl el-Lahmi’dir. Ayrica Âmr adı ile de bilinmektedir.

Künyesi; Ebû Muhammed veya Abû Abdullah’tır. Kendisinin Yemen’de Kahtani kabilesine veya Necm bin Adiyy kabilesine mensup olduğu zikredilmektedir.

Babası, Ebû Beltea’dır. Doğumu hakkında kesin bir tarih bildirilmemiştir. 30 (M. 650) senesinde Medine-i Münevvere’de vefat etmiştir.

Hazret-i Hatib (r.a.) genç yaşında Yemen’den Mekke-i Mükerrem’ye gelmiştir.

Ubeydullah bin Hamid bin Zübeyr bin Haris bin Esed’in azaldı kölesi olduğu da kaynak eserlerde zikredilmiştir. Annesinin adı bilinmemektedir.

Mekke’ye yerleşen Hazret-i Hatib (r.a.), burada evlenmiş ve bir çok çocuğu olmuştur.

Hatib bin Ebi Beltea (r.a.) Müslüman olmadan önce, şairliği ile meşhurdur. İyi bir süvarı idi.

Hicretten önce Müslüman olmakla şereflenmiş olup, bunun kesin tarihi bilinmemektedir. Mekke’li Müslümanlarla birlikte, Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in hicretinden önce Medine’ye Hicret etmiştir.

Burada bir süre Ensar’dan Münzir bin Muhammed (r.a.) in evinde MİSAFİR KALMIŞTIR.

Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem), Muhacirler ile Ensar arasında kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek için Mühacirinden biri ile Ensardan birirni KARDEŞ yapmıştı. Bu din kardeşleri birbirnin her şeyine ortak olmuştu. Hatta mirasta bile.

Fakat Allah-u Teâlâ, ayet-i kerime ile ANCAK ANA VE BABADAN KARDEŞ OLANLARIN MİRASÇI OLACAĞINI BİLDİRDİ. Hazret-i Hatib (r.a.), Ensar’dan Halid bin Râhile (r.a.) ile kardeş yapılmıştı.

Hatib bin Ebi Beltea (r.a.) iman kuvveti ve Resulullah (s.a.v.) a olan sevgisi ve teslimiyeti tamdı. Bedir, Uhud, Hendek harblerinde ve Biat-i Rıdvan ve Hudeybiye’de bulundu.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hatib bin Ebi Beltea (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın