Hazreti Ömer-ül Faruk (Radiyallah-u anhu)- 13

12 Mart 2009 Perşembe

Beyaz su Başı (Ava sipi) Nusaybin

Hazreti Ömer-ül Faruk (Radiyallah-u anhu)- 13

-“Sizlere kendisinden başka bir şey fâni olan, kendisi Baki olan Allah-u Teâlâ’dan korkmanızı tavsiye ederim. O’na itaat eden evliyasından olur. O’na isyan eden’in ahreti ahreti yok olur.”

-“Ey insanlar, mallarınızın zekatını veriniz, böylece kalblerinizi ve nefislerinizi temizlersiniz Allah’tan başka hiçbir mahluktan karşılık ve teşekkür beklemeyiniz. Öğütlerimi iyi anlayaınız. Akıllı olan Dinini muhafaza eder. Said olan başkasının nasihat ve öğüdünü kabul eder. İslâmiyet’e, Resulullah (a.s.v.) in sünnetine yapışınız. Kur’an-i kerim’in emirlerine uyunuz. Zira O’nda dertlere deva ve sevâb vardır.”

Hazret-i Ömer (r.a.) öyle adaletli idi ki, kendi oğlu günah işleyince, Allah-u Teâlâ’nı n emri kadar had vurulmasını emretti. Ölünceye kadar bütün İslâm âleminin Resulullah (a.s.v.) in zamanındaki gibi huzur, safa ve rahatlık içinde yaşamasını temin etti.

Hazret-i Ömer (r.a.) zamnaında İlk defa Nüfus sayımı yapıldı.Çocuklara maaş verildi. Satıcıların, esnafın, tüccarların müşterileri aldatmalarına mâni olmak için hisbe denilen belediye teşkilatını kurdu. O’nun zamanında posta teşkilatı geliştirildi.

Geceleri bekçi koyup asayişin teminini ilk def’a Hazeri Ömer (r.a.) tatbik etti. Mısır’dan Medine’ye deniz yoluyla ilk def’a gıda maddeleri O’nun zamanında geldi. Makam-i İbrahim (aleyhis selam) i bugünkü yerine koydu.

Hazret-i Ömer (r.a.) Hicretin 23 (M. 645) yılının son ayında Ebû lü’lü Firuz adında Yahudi bir köle tarafından namaz kılarken şehid edildi.

Bu köle Hazret-i Ömer (r.a.) e gelip efendinsin kendinden aldığı verginin çok olduğunu iddia etti. Hazret-i Ömer (r.a.) ona ne kadar vergi ödediğini ve ne iş yaptığını sordu. Marangozluk ve demircilik yaptığını, günde iki dirhem vergi ödediğini söyleyince,

Hazreti Ömer (r.a.);

-“Bu kazançlı mesleklere göre, senden alınan miktar fazla değildir.” Dedi.

Adaletiyle de herkes tarafından takdir edilen Hazret-i Ömer (r.a.) in bu sözüne razı olmayıp, düşmanlık gösteren Firuz, Hazret-i Ömer (r.a.) e kastetmeyi planladı.

Hazret-i Ömer (r.a.) ile görüştüğü günden bir gün sonra elbisesi içine bir hançer saklayıp, sabah namazı vaktinde mescide girdi. Beklemeye başladı. Hazret-i Ömer (r.a.) safları düzeltip tekbir alarak namaza durur durmaz, Firuz yerinden fırlayıp Hazret-i Ömer (r.a.) e arka arkaya altı darbe vurdu. Darbelerden biri karnına isabet etti. Firuz bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı ve yakalanmadan önce intihar etti.

Hazret-i Ömer (r.a.) evine kaldırıldıktan bir müdet sonra ayılıp;

-“Katilim kimdir?” dedi.

Sahabiler;

-“Ebü Lü’lü Firuz.” Olduğu söylenince;

Haret-i Ömer (r.a.);

-“Allah’a şükürler olsun ki bir Müslüman tarafından vurulmadım…” dedi.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ömer-ül-Faruk (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Hazreti Ömer-ül Faruk (Radiyallah-u anhu)- 13” için 2 Yorum

  1. Said Bin Zeyd (Radiyallah-u anhu); | Fuad Yusufoğlu diyor ki:

    [...] Muhammed (s.a.v.) İslam Dinini tebliğe başladığında ilk katılanlardan olup, ilk inanların arasına girdi. Habbab bin Eret (r.a.) evlerine gelip, Fatima Binti Hattab (r.anha) a Kur’an-i Kerim okurdu. Hazret-i Ömer bin Hattab (r.a.) da Said bin Zeyd (r.a.) in evinde okunan kur’an-i Kerim’den kalbı yumuşayıp, tesiri altında kaldı.” Bilgi için; Hazreti Ömer-ül Faruk (radiyallah-u anhu)- 3 ” [...]

  2. Hazreti Ömer-ül Faruk (Radiyallah-u anhu)- 12 | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] – (01) Ana baba hakkı… « Hazreti Ömer-ül Faruk (Radiyallah-u anhu)- 11 Hazreti Ömer-ül Faruk (Radiyallah-u anhu)- 13 [...]

Yorum Yapın