Said Bin Zeyd (Radiyallah-u anhu);

11 Nisan 2009 Cumartesi

Cahiliye devrinde kızların diri diri gömüldüğü ‘Arabistan çölü’

Said Bin Zeyd (Radiyallah-u anhu);

Aşer-i Mübeşşere’den, yani dünyada iken Cennetle müjdelenen on sahabi’den biri. Künyesi Ebû Aver ve Ebû Sevir idi. Nesebi Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl bin Rezah bin Adiyy bin Kâ’b bin Lüeyd idi.

Nesebi Kâ’b bin Lüeyde Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) ile nesebi birleşir. Annesi Fatima binti Ba’ce İbni Halef el-Huzariyyedir. Dedesi Amr hazreti Ömer ibni Hattab (r.a.) amcasıdır.

Hazret-i ömer (r.a.) in hem eniştesi hem de kayınbiraderidir. Kızkardeşi Atika binti Amr, Hazret-i Ömer (r.a.) in, Onun kızkardeşi Fatima binti hattab da kendisinin hanımı idi.

Said bin Zeyd (r.a.) 51 (M. 671) senesinde Medine’ye yakın yeşilliği bol ve güzel bir yer olan ‘Akik’te yetmiş yıllarında vefat etti. Cenazesi Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.) yıkayıp, techiz etti. Abdullah bin Ömer (r.a.) namaz’ını kıldırdı. Medine’de Bâki kabristanlığı’na Eshab-i Kiram (r.anhüm) in omuzları üstünde getirilip, Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.) ile Abdullah bin Ömer (r.a.) kabre indirerek defn edildi.

Said bin Zeyd Hazretleri (r.a.) nin babası Zeyd bin Amr (r.a.), islamiyetten önce Peygamberimiz (s.a.v.) le görüşürdü. Allah-u teâlâ’nın kendine verdiği ilham ile putlara tapan insanların haline şaşar, putperestliğin şirk olduğunu, onlara kesilen kurbanlarını etinin yenemiyeceğini düşünürdü.

Bu sebeple kendine yeni bir din bulmak için Suriye taraflarına gidip Hazret-i İbrahim (a.s.) dinine girerek Haniflerden oldu.

Mekke’ye döndüğünde cahiliye adetlerinden olan kız çocuklarını diri diri toprağa gömenlerle mücadele etti. Kız çocuklarının çoğunun ölümden kurtulmalarına sebep oldu.

Oğlu Sa’id’e de sık sık;

-“Bir Allah’a mı, yoksa bin İlaha (putlara) mı inanayım.” Der.

Onu Allah’a inanamaya teşvik ederdi. Bu sebepledir ki, Said (r.a.) e Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) kendisine Müslüman olmasını söyleyince, Said bin Zeyd (r.a.) hanımı Fatima (r.anha) ile birlikte hemen Müslüman oldu.

Muhammed (s.a.v.) İslam Dinini tebliğe başladığında ilk katılanlardan olup, ilk inanların arasına girdi. Habbab bin Eret (r.a.) evlerine gelip, Fatima Binti Hattab (r.anha) a Kur’an-i Kerim okurdu. Hazret-i Ömer bin Hattab (r.a.) da Said bin Zeyd (r.a.) in evinde okunan kur’an-i Kerim’den kalbı yumuşayıp, tesiri altında kaldı.”Bilgi için Hazret-i Ömer-ül Faruk (Radiyallah-u anhu-3 Kur’an-i Kerim’i okuyup, fesahatı, belegatı, manaları ve üstünlüklerine hayran kalıp, düşmanlığı silindi.

Bunun üzerine Hazret-i Ömer (r.a.) Muhammed (s.a.v.) in yanına gidip iman etmekle şereflendi.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Said bin Zeyd (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Said Bin Zeyd (Radiyallah-u anhu);” için 1 Yorum

  1. Aşere-i Mübeşşere (Cennetle müjdelenen Sahabeler) | Hayat-üs Sahabe diyor ki:

    [...] Ubeyde bin Cerrah (Radiyallah-u anh) -“7- Hazreti Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallah-u anh) -“8- Hazreti Said bin Zeyd (Radiyallah-u anh) -“9- Hazreti Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anh) -“10-Hazreti Zübeyr bin Avam [...]

Yorum Yapın