İmâm-i Nesâi (Radiyallah-u anhu)- 2

06 Aralık 2008 Cumartesi

DSC01660  Fuad Yusufoğlu Girnavas mevki-i (Nusaybin)

Girnavas mevki-i (Nusaybin)

İmâm-i Nesâi (Radiyallah-u anhu)- 2

Hafiz Muhammed bin Muzaffer de hocalarından şöyle nakleder;

-“Zamanında Mısır’da, gece ve gündüz Nesâi (r.a.) nin ibadetteki gayretlerinden bahsedilirdi. Emirle birlikte cihade gider, savaşlarda kahramanlıklar gösterirdi. Müslümanların canlarını Allah için nasıl fedâ ettiklerine dair hadisleri de kitablarında yazardı.”

İmâm-i Nesâi hazretleri (r.a.), ilk önce yazmış olduğu “Sünen-i Kebir’inde”, hadis-i şeriflerin kaynakları ve toplanması hakkında bilgiler verip, şartlarına uyan hadis-i şerifleri yazdı.

Zamanın velilerinden birinin;

-“Kitabındaki hadis-i şeriflerin hepsinin sıhhat derecesi aynımıdır?” sorusu üzerine, yeniden seçmeler yaparak “Sünen-i Kebir’i” kısaltı. İsnad edilen ravilerine, âlimlerin itiraz ettikleri hiçbir hadis-i şerif’i almadı. Bu eserine kendisi “Müctenâ” adını vermesine rağmen “Sünen-i Sağir” adıyla meşhur oldu.

Şimdi, daha çok “Sünen-i Nesâi” adıyla bilinmektedir. Bu kıymetli eser, altı meşhur hadis kitabından biri olarak Müslümanlara baş tacı oldu. Daha sonraları baskısı yapılarak istifadesi kolaylaştırıldı.

İmâm-i Nesâi hazretleri, ömrünün sonuna doğru Şam’a gitti. Orada Hazret-i Ali (r.a.) yi kötüleyen haricilerden bazi kimseler gördü.

Bunun üzerine Hazret-i Ali ve Ehl-i-beyt-i Nebevi’yi övdüğü kitabını yazdı.
“Kitab-ül-hasâis fi Fadl-i Ali bin Ebi Tâlib ve ehl-i beyt” adını verdiği bu eserinde hadis-i şeriflerin çoğunu Ahmed bin Hanbel hazretleri (r.a.) nin rivayetlerinden aldı.

Bu kitabını niçin yazdığını bilmeyen bazı kimseler;

-“Şeyhayn”ın (Hazret-i Ebû Bekir ve Hazret-i Ömer) üstünlüklerini niçin yazmadın?” dediler.

O mübarek zat bunun üzerine; “Fedâil-üs-Sahâbe” adlı Eshab-i Kirâm (r.anhüm) üstünlük ve faziletlerini anlatan kitabını yazdı.

“Müsned-i Ali”, “Müsned-i Mâlik” ve “Duafa ve’l-metrukin” O’nun pek kıymetli eserleri arasındadır. Sonuncusu basılmıştır.

İmâm-i Nesâ-i hazretleri (r.a.) “Sünen-i Sağir”inde rivayet ettiği hadis-i şeriflerden ba’zıları;

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki;

-“Besmele ile başlanmayan mühim işler de hayır ve bereket bulunmaz.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Tâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Hadis ilimlerini etfara yayan bu veli kulların yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“İmâm-i Nesâi (Radiyallah-u anhu)- 2” için 1 Yorum

  1. İmâm-i Nesâi (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 72Ebû Musa’l Eş’ari (Radiyallah-u Anh)- 6 « İbn-i Mâceh (Radiyallah-u anh)- 2 İmâm-i Nesâi (Radiyallah-u anhu)- 2 [...]

Yorum Yapın