Muhammed Ma’sum Faruki (Radiyallah-u anhu)-2

23 Haziran 2008 Pazartesi

Muhammed Ma’sum Faruki (r.a.) nun “Mektubat” isimli kitabın kapağı

Muhammed Ma’sum Faruki (Radiyallah-u anhu) – 2

O daha küçük iken, babası onda tam bir olgunluk ve irşad eserleri gördü. İstidadının yüksekliğini anlayınca teveccüh ve nazarları ile ona yönelip, istidadının altında gizli olan kemalatın açığa çıkmasını bekledi.

Buyurdu ki:

-“Hal, ilimden sonra olduğu için, ilim okumaktan başka çare yoktur.’’

Bu sebeple oğluna akli ve nakli ilimleri okutmaya başladı. En zor ve en derin kitapları satır satır, yaprak yaprak okumasını emretti. Böylece Muhammed Ma’sum hazretleri (r.a.) ilim tahsıline başladı.

İmam-ı Rabbani hazretleri (r.a.) ona buyururdu ki:

-“İlim tahsilini çabuk bitir ki, seninle büyük işlerimiz vardır.”

Daha ondört yaşında iken babasına;

-“Ben kendimde öyle bir nur arıyorum ki, bütün alem güneş gibi ondan aydınlanmaktadır. Eğer o nur sönerse dünya karanlık, zulmetli olur.” diye arzedince,

Babası ona;

-“Sen zamanın kutbu olursun“ buyurarak müjde vermiştir.

Nitekim daha sonra bunu kendisi şöyle belirtmiştir:

-“Allahü tealaya senalar olsun Va’d edilen ele geçti, babamın müjdelediklerine kavuştum.’’

Muhammed Ma’sum (r.a.), ilminin çoğunu babasının huzurunda öğrendi. Bu tahsili, sırasında İmam-i Rabbani hazretleri bir mektubunda onun hakkında şöyle yazmıştır:

-“Bu günlerde oğlum Muhammed Ma’sum ,“ Şerh-i Mevakıf’’ı bitirdi. Bu arada Yunan felsefecilerinin kusur ve hatalarını iyi anladı. Çok faidelere kavuştu. Allahü tealaya bu ihsanından dolayı hamd ve senalar olsun.”

İlminin bir kısmını da büyük ağabeyi Muhammed Sadık’tan ve babasının halifelerinden olan büyük âlim Muhammed Tahir-i Lâhori (r.anhim) den öğrendi.

Ayrıca başka âlimlerden de ilim öğrendi. Hadis ilminde babasından icazet (diploma) aldı.

Onaltı yaşında iken, bütün ilimlerin tahsilini bitirdi. Bundan sonra tamamen tasavvufa yönelip, babasının feyzlerine, üstün makamlara, büyük derecelere ve yüksek kemâlâta kavuştu.

Kendinden önce yaşayan büyük velilerin bir ömür harcayarak elde ettiklerini, o daha çocukluğunda elde etti.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velilerin Yirmidördüncüsü olan Muhammed Ma’sum Faruk-i (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Ma’sum Faruki (Radiyallah-u anhu)-2” için 1 Yorum

  1. Muhammed Ma’sum Faruki (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] hüküm etmek-2Yetimi gözetmek « İmâm-ı Rabbânı (Radiyallah-u anhu) – 20 Muhammed Ma’sum Faruki (Radiyallah-u anhu) – 2 [...]

Yorum Yapın