Ömer bin Abdülaziz (Radiyallah-u anh)- 7

14 Şubat 2009 Cumartesi

Kelehke şeh Atman mağarasi (Nusaybin)

Ömer bin Abdülaziz (Radiayllah-u anh)- 7

Halife Ömer bin Abdülaziz (r.a.) devrin meşhûr âlimlerinden ve sofiye-i aliyye’den hasan-i Basri Hazretleri (r.a.), Amr el-Sahi (r.a.) yi de Küfe kadılığına ta’yin etti.

Vali’lerinin yanına fıkıh âlimi de verdiği olurdu. Kufe valisi Abdulhamid’in yanına , fıkıh âlimi Ebû Zinad (r.a.) katib olarak vazifeliydi.

Fakat, Hazreti Ömer bin Abdülaziz her yerde bizzat kendisini mes’ul hisediyordu. Kalbinde yer eden gâye; otoriterinin fazlalaştırılmasından ziyade, hak ve hukukun tesisi idi.

Müslim ve gayr-i Müslim teb’asına çok âdil davranıp, yaptığı işlerde adâleti yaygınlaştırdı. Ehl-i Beyt’e dil uzatanların çirkin haraket ve sözlerine mâni olup, son verdi.

Ehl-i Beyt’e çok saygı gösterir ve yardım ederdi. Peygamberimiz (a.s.v.) in vakıf ettiklerinden ‘FEDEK BAHÇESİNİ’ Tekrar Ehl-i Beyt’ten Muhammed bakır (r.a.) a iâde etti. TOPRAK HUKUKU VE MALİYE ALANLARINDA PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v.) İN EMİRLERİNİ YERİNE GETİRDİ.

Müslüman olan gayr-i Müslim’lerden cizye vergisini kaldırdı. Her tarafta Müslüman olanların sayısı arttı. Doğu’da ve Batı’da miyonlarca gayr-i Müslim Müslüman oldu.

İslam orduları doğu ve batıda fetihlere girişti. MALATYA ŞEHRİ, RUMLAR’DAN YÜZBİN ESİR KARŞILIĞI SATIN ALDI. Preneler aşılıp fransa’ya girildi. Narbonne ele geçirildi. Burada güçlü üsler kuruldu.

Afrika’da bütün BERBERİLER O’NUN ZAMANINDA MÜSLÜMAN OLDU. Müsevi, hiristiyan, ateşperestlere gösterdiği yapıcı siyaset karşısında, onların arasında İSLAMİYET GENİŞ ÖLÇÜDE YAYILDI.

Müslüman ve Gayr-i Müslim bütün teb’ası tarafından sevildi. Hak ve adâletin yayılmasında ve zulmün kalkmasında çok hizmet etti. ZAMANINDA KURT İLE KUZU BERABER YAŞADI.

Devrinin âlim ve velilerinden Mâlik bin Dinar hazretleri (r.a.) anlatır;

-“Ömer bin Abdülaziz halife olduğunda bir çobanın şöyle dediği işitildi”
(-“Acaba bu temiz, âdil halife kimdir?)

Çobana;

-“Böyle olduğunu nereden bildin?” diye sorulduğunda;

Vazifesi dağ bayır demeyip koyun otlatan, çeşitli yırtıcı hayvanların tehlikesini pek iyi bilen çoban, sâfiyetle bulduğu teşhisiyle şu cevabı verdi;

-“Âdil bir halife başa geçince ‘KURTLAR KUZULARA SALDIRMAZ.” Oradan anladım.

<<<Ömer bin Abdülaziz (r.a.) başka bir yazsı>>>

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ömer Bin Abdülaziz (Radiyallah-u anhu) hurmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın