Sadreddin-i Konevi (Radiyallah-u anhu) – 6

25 Ocak 2013 Cuma

Cu’rana Camisi (Mekke)

Sadreddin-i Konevi (Radiyallah-u anhu) – 6

Kalbime öyle ilham geldi ki peygamber efendimiz (s.a.v.) daha vefât etmemiştir.

Oradakilere;

-“Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) in mübarek yüzleri, ölen bir kimsenin yüzüne benzemiyor O’nun vefât etmemiş olduğunu sanıyorum. Biraz sabredip bekleyelim de mes’ele anlaşılsın” deyip, mübarek yüzlerine doğru eğildim.
Dikkatle incelediğimde çok zayıf kalb atışlarını ve yavaş yavaş nefes aldıklarını anladım.

O zaman oradakilere, yüksek sesle Resulullah efendimiz (s.a.v.) in sağlığını müjdeledim. Ve heyecanla uyandım.

Bu rü’ya’dan anladım ki, islâm âleminde büyük bir musibet medyana gelmek üzeredir. Bu rü’yayı gördüğüm günün tarihini bir yere kayıdettim. Sonradan öğrendim ki, Moğollar Bağdad’ı o tarihte istila etmişler ve pek çok müslümanı kılıçtan geçirerek şehid etmişler. Kütübhanedeki kıymetli kitabları yakmışlar, sulara atmışlar.

(Moğol hükümdarı Hülagu ve müşaviri Eshab-i kiram düşmanı olan Nâsirüddin-i Tûsi, Bağdad’ı müslümanların elinden almak için saldırdılar. Neft ateşleri mancınık taşları ile hücüm eden ikiyüzbin kişilik tatar ordusu karşısında, mevcudu yirmibine yakın halife ordusu dayanamadı.

Mühasere elli gün sürdü. Halifenin veziri İbn-i Alkam da Eshab-i kiram düşmanı idi. Halife mühasaranın neticesinde mağlup olacağını anlayınca, veziri İbn-i Alkam’ı sulh için Hülâg’nun yanına gönderdi.

Hülâgü ile gizli anlaşan İbn-i Alkam, halifeye gelip;

-“Teslim olursak, bizi serbest bırakacaklar.” Dedi.

Bu hileden sonra halife esir alınarak, yanındakilele berâber idâm edildi. Dörtyüzbinden ziyâde mülüman kılıçtan geçirildi. Milyonlarca İslâm kitabı Dicle nehrine atıldı. Nehrin suyu günlerce mürekkep renginde aktı. Böylece büyük bir ilim hâzinesi ve tarihi kültür yok edildi. Güzel şehir harâbeye döndü.

Peygamber efendimiz (s.a.v.) in hatırası olarak saklanan mübarek emânetler (Hırka-i Seâdet ve Asâ-yı nebi yakılıp külleri Dicle’ye atıldı.)

Beşyüzyirmidört senelik Abbâsı Devleti yok oldu.

Hülâgü’nun asıl hedefi, Suriye’yi ele geçirmekti. Haleb’i aldı. Şam’a giderken Hülagu’nın kardeşi Möngeke’nin ölüm haberi üzerine İran’a döndü. Şam seferini tamamlamak üzere gönderdiği ordu Mısır’lılara yenildi. Hülâgu’nun bu seferi sonunda bir milyon kadar Müslüman şehid edildi. Zaotettiği yerlerdeki Müslümanlara çok eziyet etti. Hiristiyanlığı korudu ve pek çok puthâne yaptırdı.

Sadreddin-i Konevi hazretleri (r.a.) nin kabrini ziyaret edenler, onun feyzlerinden istifade ederler. Onu vesile ederek yapılan duâlar, bi iznillah kabul olur. Sıkıntıda kalanlar ondan yardım isterler, Allah-u Teâlâ’nın izniyle ruhaniyetleri imdâda yetişir.

1317 (m. 1899) senesinde Sultan İkinci Abdülhamid Hân, şahsi parasıyla, Sadreddin-i Konevi hazretleri (r.a.) nin camisini ve türbesini imâr ve ihyâ ettirdi.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Sadreddin-i Konevi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Sadreddin-i Konevi (Radiyallah-u anhu) – 6” için 1 Yorum

  1. Sadreddin-i Konevi (Radiyallah-u anhu) – 5 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 43Usâme bin Zeyd (Radiyallah u anhu- 3 « Sadreddin-i Konevi (Radiyallah-u anhu) – 4 Sadreddin-i Konevi (Radiyallah-u anhu) – 6 [...]

Yorum Yapın