‘Fitnelerin çoğalması’ olarak etiketlenmiş yazılar

Revda-i Muttahhara (Bab’ül Baki’)

Huzeyfet’übnü Yeman (Radiyallah-u Anh)- 6

Huzeyfet’übnü Yeman (r.a..) emniyeti ile şöhret bulmuştur. Hatta Hazret-i Ömer (r.a.) yeni feth edilen memleketlere;

-“Huzayfe ne isterse veriniz.” Diye emir buyurmuş olduğu halde, kendisi kendi yiyeceğinden ve atının yiyeceği yem’den fazlasını almamaıştır.

Medayin şehrinde uzun müddet Valilik yaptı.

Oranın halkı O’nun idaresinden son derece memnun olup, kendisini çok sevmişlerdi.

Hazret-i Ömer (r.a.) O’nun halini değiştirmediğini görerek boynuna sarılmış;

Ve;

-“Sen benim kardeşimsin. Ben de senin kardeşinim.” Buyurmuştur.

Hazret-i Ömer (r.a.) Halife iken Huzeyfet’übnü Yeman (r.a.) nın bir cenaza namazını kılmadığını görerek. O’na;

-“Niçin kılmadığını.” Sordu.

O’da;

-“Ölen kişinin munafık olduğunu.” Söylemiş ve bu sebeple cenaze namazını kılmadığını açıklamıştı.

Bunun üzerine Hazret-i Ömer (r.a.), memurları arasında munafık bulunup bulunmadığını sormuş;

O’da;

-“Bir tane var.” Demiş.

Fakat Hazret-i Ömer (r.a.) in bütün ısrarına rağmen ismini söylememiştir.

Sonra O munafık Hazret-i Ömer (r.a.) tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.

Bunun üzerine Hazret-i Ömer (r.a.), Huzeyfe (r.a.) nin gitmediği Cenaza’ye gitmemiştir. Çünkü O’nun gitmemesini ölenin munafık olduğuna işaret sayardı.

Bir gün Hazret-i Ömer (r.a.) huzurunda bulunan bazı Eshab-i Kiram (r.anhüm) a;

-“Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in fitne hakkında olan sözü hatırında olan var mı?” diye sordu.

İçlerinden Huzeyfe (r.a.);

-“Ey Mü’minlerin emiri! Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in bu konudaki sözü aynıyla benim hatırımdadır ki; (-“Kişi ailesinden, malından, çocuklarından ve komşusundan dolayı fitneye düçar olur. Böyle günahlara oruç tutmak, namaz kılmak ve iyiliği emretmek ve kötülükten nehy etmek kefaret olur.”)

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Huzeyfet’übnü Yeman (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Revda-i Muttahhara (Medine-i Münevvere)

Huzeyfet’übnü Yeman (Radiyallah-u Anh)- 7

Hazret-i Ömer (r.a.);

-“Maksadım o değil, deniz gibi dalgalanacak fitneyi soruyorum.” Deyince,

Huzeyfe (r.a.);

-“Ey Mü’minlerin Emiri! Senin için endişelenecek bir şey yok. Senin zamanınla onun arasında bir kapalı kapı var.” Diye cevap verdi.

Hazret-i Ömer (r.a.);

-“Bu kapı kırılacak mı, yoksa açılacak mı?” diye sorunca

Huzeyfe (r.a.);

-“O kapı kırılacak.” Diye cevap verdi.

Bunun üzerine Hazret-i Ömer (r.a.);

-“Desene Ümmeti Muhammed (Sallallahua leyhi ve sellem) kıyamete dek bir araya gelemiyecek.” Diyerek ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ.

Daha sonra Huzeyfe (r.a.) ye

-“O kapının ne olduğu.” Sorulduğunda;

Huzeyfe (r.a.);

-“O kapı Hazret-i Ömer (r.a.) idi.” Diye cevap vermiştir.

Daha sonra Hazret-i Ömer (r.a.) şehid edilmiştir.

Huzeyfet’übnü Yeman (r.a.) Hazret-i Osman (r.a.) ın Halifeliği sırasında Azerbeycan ve Ermenistan taraflarının fethine gönderildi. Bu hizmetlerinin yanında mühim bir hizmeti de KUR’AN-İ KERİM NÜSHALARININ ÇOĞLTILMASINA SEBEP OLMASIDIR.

Çünkü O, Azerbeycan ve Ermenistan tarafına gittiğinde Kur’an-i Kerim’in değişik lehçelerle okunduğunu görerek, Kur’an-i Kerim’in Kureyş lehçesi üzerine çoğaltılmasını Hazret-i Osman (r.a.) a teklif etti.

Bunun üzerine Hazret-i Osman (r.a.) Kur’an-i Kerim nüshalarını çoğaltıp, belli merkezlere gönderdi. Hayatının çoğu savaşlarda geçen Huzeyfet’übnü Yemân (r.a.) Hazret-i Osman (r.a.) şehid edildiğinde Medine’de bulunuyordu.

Bu sırada yaşı oldukça ilerlemişti. Hazret-i Osman (r.a.) nın şehid edilmesine ÇOK ÜZÜLDÜ. Onun şehid edilmesinden KIRK GÜN SONRA VEFAT ETTİ.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Huzeyfet’übnü Yeman (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Revda-i Muttahhara (Bab’ül Baki’ kapısı)

Huzeyfet’übnü Yeman (Radiyallah-u Anh)- 11

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki;

-“Her ümmetin taptığı bir buzağı putu var. Benim ümmetimin putu ve tapdığı da altın ve gümüştür.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki;

-“Dünyayı ahret üzerine tercih eden kimseyi Allah-u Teâlâ üç şeye mübtela kılar. Kalbinden hiç çıkmayan sıkıntı,. Hiç kurtulamadığı fakirlik ve doymak bimeyen hırs.”

Huzayfet’übnü Yemân (r.a.) buyurdu ki;

-“Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki; sizden biriniz bildiğinin onda dokuzu ile amel edip birini terk ederse helaka gider. Öyle bir zaman gelecek ki, o zaman bildiğinin yalnız onda biriyle amel eden kurtulacaktır. Çünkü o zaman, amel edenler çok azalacaktır.”

Bir kişi Huzeyfet’übnü Yemân (r.a.);

-“Ben nifaktan korkuyorum.” Deyince

Huzeyfe (r.a.);

-“Eğer münafık olsaydın nifaktan korkmazdın. Çünkü münafık nifaktan emindir korkmaz.” Buyurdu.

Huzefet’übnü yemân (r.a.) buyurdular ki;

-“Eğer gönüller manevi pisliklerden temiz olsaydı, Kur’an’ın zevkine doymazlardı.”

Huzeyfet’übnü Yemân (r.a.) a sordular;

-“Hayatta olduğu halde ölü sayılan kişiler kimlerdir?”

Huzeyfet’übnü Yemân (r.a.);

-“Gördüğü kötülüğe eli ve dili ile manı olmayan veya kalbi buğz etmeyen kimselerdir.” Buyurdu.

Huzeyfet’übnü Yemân (r.a.);

İnsanlar, öyle bir zaman yaşayacak ki; bir kişi için, ne kibar ve ne akıllı, diyecekler. Halbuki onun kalbinde zerre kadar iman izi olmayacaktır.”

Munafık kimdir denildiğinde;

Huzeyfet’übnü Yemân (r.a.);

-“İslamiyetten bahsedip de onunla amel etmeyen, O’NA UYMAYANDIR.” Buyurdu.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Huzeyfet’übnü Yeman (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu