Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u Anhu)- 2

30 Nisan 2009 Perşembe

Alaman köprüsü (Nusaybin)

Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u Anhu)- 2

Bunlardan birisi hakkında, Amr bin Haris ez-Zebidi (r.a.) şöyle bildiriyor;

-“Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ile karşılaştığımda,”

O’na şöyle sordum;

-“Ey Ebû Muhammed! Biz öyle bir yerdeyiz ki, burada nakit para olarak hiçbir şey yoktur. Bütün malımız, davarlarımızdan ibarettir. Bunları birbirleriyle değiştirerek alış veriş ediyoruz. Bir ineği bir müddet için, bir koyun karşılığında alıyoruz. Yahut bir deveyi, birkaç inek karşılığında veriyoruz. Deve karşılığında da at ve kısrak alıyoruz. Fakat bunların hepsi müddetle mukayettir, bağlıdır. Bunlarda dini mahzur var mıdır?”

Hazret-i Abdullah bin amr (r.a.) bana şu cevabı verdi.

-“İyi ki bana sordun. Resul-i Ekrem Efendimiz (Sallallahu aleyhi vesellem), yanımda bulunan develere askerleri bindirerek bir tarafa i’zâm etmemi (yollamamı- göndermemi) emir buyurmuştu. Develerin askerlere kâfi gelmeyeceğini gördüm. Peygember Efendimiz (s.a.v.) e müracaat ederek, bazı askerlerin bineksiz, yaya kaldıklarını söyledim.”

Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) bana şöyle buyurdu;

-“Zekat olarak gelen erkek develer karşılığında, dişi develer satın al ve askerlere binek temin et.”

-“Bende bir erkek deve karşılığında üç dişi deve satın alarak askerlerin gideceği yere gitmelerini temin ettim.”

Buna benzer birçok harplere iştirak edip, idare mevkiinde vazife aldığı anlaşılmaktadır.

Hazret-i Abdullah bin Amr (r.a.) ın katıldığı en mühim muharebelerden biri Yermük harbidir. Şam Fatihi olan babası Amr bin As (r.a.) bu muharebede Ordu kumandanı idi. 240.000 kişilik Bizans ordusuna karşı, 46.000 kişilik bir İslâm Ordusu kısa zamanda zafer kazanmıştı.

Abdullah bin Amr bin As (r.a.) bu muharebeye iştirak ederek, büyük kahramanlıklar göstermiştir. Babası ile birlikte, istemediği halde Sıffın harbinde de bulunmuştur.

Hazret-i Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.), bizzat Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in mübarek ağızlarından işiterek çok ilim almıştır.

Peygamber efendimiz (s.a.v.) den birçok ilimleri öğrenmeye aşırı derecede meraklı idi. O’ndan işittiği her şeyi yazmak için izin istemiş ve aldığı musaade üzerine pek çok Hadis-i Şerif yazmıştır.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) dan ençok hadis-i şerif rivayet eden Ebû Hüreyre (r.a.), O’nun ilminin çokluğunu itiraf buyurarak;

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın hadis-i şeriflerini, benden çok ezberleyen ve rivayet eden olmamıştır. Fakat Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.), benden daha çok ezberlemiştir. Çünkü o, yazıyordu. Ben yazmamıştım.” Dedi.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u Anhu)- 2” için 1 Yorum

  1. Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u Anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 2Ali bin Fudayl iyâd (Radiyallah-u anh)- 2 « Abdullah bin Zübeyr (Radiyallah-u Anhu)- 4 Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u Anhu)- 2 [...]

Yorum Yapın