Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u Anhu)- 3

30 Nisan 2009 Perşembe

Gül

Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u Anhu)- 3

Resulullah Efendimiz (s.a.v.) den her işittiğini yazdığını gören Eshab-i Kiram (r.anhüm) in ileri gelenleri, O’na;

-“Sen Resulullah (s.a.v.) tan her şeyi yazıyorsun. Halbuki Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve selem) bazen gazab, kızgınlık halinde, bazen da sevinçlik halinde bulunup söz söylemektedir.” Dediler.

Bunun üzerine Hazret-i Abdullah bin Amr (r.a.), işittiklerini yazı ile kaydetmek hususunda tereddütte kalmış ve meseleyi Resul-i Ekram (s.a.v.) e arzetmişti.

Resul-i Ekrem Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) O’nu dinledikten sonra, buyurdular ki;

-“Yazmaya devam et! Çünkü, Allah-u Teâlâ’ya yemin ederim ki, ağzımdan hak (yani doğru, gerçek) Olandan başka bir şey çıkmamıştır.”

Resulullah (s.a.v.) tan işittiği bütün hadis-i şerifleri, “Sahife-i Sâdıka” adı verilen bir mecmuada (kitabta) toplamıştır.

Bu eserinde, bizzat Resulullah Efendimiz (Sallalllahu aleyhi ve selem) den işiterek aldığı hadis-i şerifler mevcuttur. Kendisine bir saul sorulduğunda, yazdığı bu mecmuayı çıkararak bakıp cevab verirdi.

Hadis-i Şerif ravilerinden (rivayet edenler); Ebû Kubeyl (r.a.) bu hususta şu rivayeti nakletmektedir.

Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın yanında bulunuyorduk. Kendisine, Kostantiniyye (İstanbul) ve Roma şehirlerinden hangisinin daha evvel fethedileceğini soruldu.

Hazret-i Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) sual’ı dinledikten sonra bir sandık getirmiş ve şu cevabı vermişti;

-“Bir gün Resulullah (s.a.v.) ın etrafında oturmuş, hadis-i şerif yazıyorduk.”

Derken;

Resul-i Ekrem (s.a.v.) e şöyle soruldu;

-”Kostantiniyye veya Roma şehirlerinden hangisi daha evvel feth edilecek?”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) Buyurdu ki;

-“En önce Herakliyus’ün şehri olan Kostantiniyye (İstanbul) feth olunacaktır.”

Hazret-i Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın ilminden en çok istifade eden muhitten biri de, Basra’dır.

Orada herkesten evvel şehre Vali olarak tayin edilenler O’nun derslerine koşuyorlardı. Bütün Müslümanlar, O’nun naklettiği ilimlerden istifade etmiştir.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın