Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u Anhu)- 4

01 Mayıs 2009 Cuma

Asırlık Bir ağaç Navala Bünüsre (Nusaybin)

Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u Anhu)- 4

Hazret-i Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.), bizzat Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) den işiterek Hadis-i Şerif rivayet ettiği gibi, bundan başka Hazret-i Ömer (r.a.) den, Abdurrahman bin Avf (r.a.) dan, Muaz bin Cebel (r.a.) den, Ebû Derda (r.a.) den, Suraka bin Mâlik bin Ca’şem (r.a.) den ve daha bir çok Eshab-i Kiramlardan Hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Kendisinde de, Enes bin Malik, Ebû Umâme, Sehl İbn-i Hanif, Abdullah bin Haris bin Nevfel, Mesruk bin Ecda, Said bin Müseyyeb, Cübeyr bin Nüfeyr, Sabit bin İyâd el-Ahnef, Hayseme bin Abdurrahman el Ca’fi, Humeyd bin Abdurrahman bin Avf, Zir bin Hubeyş, Salim bin Ebi’l Cad, Ebûl Abbas es-Saib bin Funuh, Oğlu Muhammed bin Abdullah bin Amr bin Âs,Tavus Keysan, Amir bin Şerahil Şa’bi, Abdullah bin Rebah el-Ensari İbni Ebi Müleyka, Urve bin Zübeyr, Ebû Abdurrahman el-Habli, Abdurrahman bin Cübeyr, Ata bin Yaser, İkrime, Amr bin Üveys es-Sekafi, Mücahid binCebr, Ebû’l Hayr Mürsed bin Abdullah el-Yezeni, Ebû Kebeşe es-Selûli, Yakub İbn-i Asım bin Urve bin Msud es-Sekafi, Ebû Zur’a bin Amr bin Cerir, Ebû Seleme bin Abdurrahman, Ebû’s-Zübeyr el Mekki, Amr bin Dinar (R.anhüm) ve daha birçok âlim hadis-i şerif rivayetinde bulunmuştur.

Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet ettiği Hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır;

Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurmuşlardır ki;

-“İlmin azalması, âlimlerin azalması ile olur. cahil din adamları,  kendi görüşleri ile fetva vererek fitne çıkarırlar. İnsanları doğru yoldan saptırırlar.”

Yine Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurmuşlardır ki;

-“Dünyada adaleti gözetenler, kıyamette, böyle davranmalarının mükafatı olarak inciden minber üzrinde oturturlar.”

Yine Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“İnsanlara merhamet edene, Allah-u Teâlâ merhamet eder.”

Yine Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Resul-i Ekrem Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) buyumuşlardır ki;

-“Cebrail bana komşu haklarından o kadar çok bahsetti ki, komşunun komşuya mirasçı olacağını zanettim.”

Yine Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurmuşlardır ki;

-“Kalbinde kibrin zerresi bulunan, Cennete giremez.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) a;

-“Amellerin en efdali hangisidir?” diye soruldu

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Fakirlere yemek yedirmek, tanıdığına ve tanımadığına selâm vermektir.”

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın