‘Hadis ilmi’ olarak etiketlenmiş yazılar

Peygamberimiz (s.a.v.) in dişleri şehid edildiği zaman kaldığı mağara  (Uhud dağı)

Allah (c.c.) izniyle Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in ve Sadatların bereketiyle Bu bölümde Kitablarda meşhur “Kırk Hadis” olarak geçen, hadislerine başlıyacağım. İnşaallah elimden geldiği kadar siz okuyucularıma yararlı olmaya çalışacağım.

Sevgilerimle…

Fuad Yusufoğlu

Hadis-i şerifler;

Söz, haber, yeni şey anlamlarına gelen hadis (çoğulu ehâdis), terim olarak, Hazret-i Peygamber (s.a.v.) in söz, fiil ve takrirleridir. Bu tanıma göre hadis, sünnetle eş anlamlıdır. Bazı hadisçiler, sahaba ve tabiun sözlerini de hadis kavramına dahil etmişlerdir. Bu tanıma göre hadis, “haber” ve “eser” ile anlamdaş olur.

 

Hadisler, delil değeri açısından; Sahih, hasen ve zayıf; kaynağı açısından merfû, mevkuf ve maktû; senet sayısı açısından, mütevatir, meşhur ve âhâd (aziz, garip); senedinin muttasıl olup olmaması açısından, müsned (mesul), muttasıl, munkatı, Mu’dal, mürsel, muallak, muanan, müennen, müdelles kısımlarına ayrılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları (Dini kavramlar sözlüğü)

رِ ضَي ا لرَّ بَّ فيِ رِ ضَي ا لْوَ ا لِدِ و سَخَطُ ا لرَّ بَّ فيِ سَخَط ا لْوَ ا لِدِ

Meal’i:

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

-“Allah’ın rızası, anne babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.”
Tirmizi

Devam edecek…

Rivayet olunduğuna göre Cenabı Hak (c.c.) Musa Aleyhisselam’a şöyle hitab etmiştir;

-“Ey Musa! Anne babasına iyilik yapıp da bana âsi gelen kimseyi, iyi olarak yazarım, fakat anne babasına karşı gelip de bana itaat eden kimseyi ise âsi olarakkayd ederim.”

<<<Ebeveynler hakkında yazımı okumak için tıklayın>>>

Kalblerin keşfi (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâla hazretleri bizleri ve sizleri ebeveynlerine karşı gelmeyen onların hakkını eda eden kullarından eylesin. AMİN…

Fuad Yusufoğlu

Peygamberimiz (s.a.v.) in dişleri şehid edildiği zaman kaldığı mağara  (Uhud dağı)

لاَ تَبَا غَضُو ا وَلاَ تَحَاسَدُ وا وَلاَ تَدَابَرُو اوَكُونُوا عِبَا دَاللِّهِ إ خْوَا ناً
وَ لاَ يَحِلّو لِمُسْلِمٍ أَ نْ يَهْجُرَ أ خاَ هُ فَوْ قَ ثَلاَ ثِ لَياَ لٍ

Meali;

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize hased etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.

Buhari, Müslim (r.a.)

Devam edecek…

<<<Hased hakkındaki yazımı okumak için tıklayın>>>

إ نَّ ا للَّهُ لاَ يَنْظُرُ إِ لَي صُوَ رِكُمْ وَأ مْوَ ا لِكُمْ و لَكِنْ يَنْظُرُ إِلَي قُلُو بِكُمْ
وَ أ عْمَا لِكُمْ

Meali;

Resullullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

-”Allah (c.c.) sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalblerinize ve işlerinize bakar.”

Müslim, İbni Mace, Ahmed bin hambel (r.a.)

Devam edecek…

<<<İhlas hakkındaki yazımı okumak için tıklayın>>>

Cenne-tül Muaalle (Hadice ananmız -r.a.-burada metfündür)

انِّ الصِدّقَ يهدىِ اِلى الَبِرّ وَانً البٍرً يَهْدِى اٍلَىْ اخَنًةِ وَانً الًرجُلَ لَيصْدُقُ حَتَّي

يُكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدَّ يَقًا وَإنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلَي

الْفُجُرِ وَ إنَّ الْفُجُو رِ يَهْدِي إلَي النَّا رِ وَإنَّ الرَّ جُلَ لَيَكْذِ بُ

حَتَّي يَكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّ ابً

Meali;

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştır:

-“Hiç şübhe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında Sıddıîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.”

Buhari, Müslim (r.a.)

Devam edecek…

<<<Doğruluk hakkındakı yazımı okumak için tıklayın>>>

cimg6015cennetilmualle1.jpg

Cenne-tül Muaalle(MEKKE)

تَبَسُّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَ قَتٌ وَأَمْرُ كَ بِا لْمَعْروفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ

صَدَ قَتٌ وَإِ رْ شَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلاَلِ لَكَ صَدَقَتٌ وَ إِماَطَتُكَ

الْحَجَرَ وَ الشَّو كَ وَالْعَظْمَعَنِ الطَّرِقِ لَكَ صَدَقتٌ

Meali:

Resullullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

(Mü’min) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da sadakadır.

Tirmizî, Birr, 36

Devam edecek…

cimg6016cenetlmualka21.jpg

Cenne-tül Mualle (Hazreti Hadice Annemiz burada)

لاَ تُماَرِأَخاَكَ وَلاَ تُماَزِ حْهُ وَلاَتَعِدْهُ مَوْعِدَةً فَتُخْلِفَهُ

Meali:

Resullullah(Sallallahu aleyhi ve sellem) Şöyle buyurmuştur:

(Mü’min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.

Tirmizi (r.a.)

Devam edecek…

cimg6025arafat1.jpg

Arafat tepesi (Cebelür-rahme)

ثَلاَ ثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجاَبُ لَهُنَّ لاَ شَلًّ فِيهِنَّ
دَعْوَة الْمَظْلُو مِ، وَدَعْوَةُ الْمُساَفِرِ، وَدَعَوْةُ الْوَلِدِلِوَلَدِهِ

Meali:

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

-“Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabûl edilir:”

-”Mazlumun duası,”

-”Misafirin duası”

-”Ve babanın evlâdına duası.”

İbni Mace.(r.a.)

Devam edecek…

cimg6026nemiracamisi1.jpg

Nemire Cami-i (ARAFAT )

اَلمُسْلِمُ مَن سَلِمَ النّاسُ مِنْ لِسَا نِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤمِنُ مَنْ أُمِنَهُ النِّسُ عَلى
دِماَءِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

Meali;

Resulüllah (Sallallahu aleyhi ve sellem) Şöyle buyurmuştur:

-”Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Mü’min ise, insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir.”

Tirmizi, Nesâi (r.a.)

Devam edecek…

cimg6040mineadrlar1.jpg

Mina (Haccacların kaldığı çadırlar)

اَلسَاعيِ عَلى اْلاَرمَلَةِ وَالْمِسْكيِنِ كَالْمُجاَهِد فيِ سَبِيلِ اللّهِ أُو الْقَائِم اللَيلَ ا لصّااِئِم انَّهَارَ

Meali:

Resulüllah (Sallallalhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır:

-“Dul ve yetimlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir.”

Buhari (r.a.), Müslim (r.a.), Tirmizi (r.a.) Nesai (r.a.)

Devam edecek…

cimg6041minadakihaccacadrlar1.jpg

Mine ( Haccac çadırları)

إنَّ اللَّهَ تَعَل لىَ يُحِبُّ إذَا عَمِلَ أحَدُكُمْ عَمَلاً أنْ يُتقِنَهُ

Meali;

Resulullah (Sallallahu aleyhi veselem) şöyle buyurmuştur;

-“Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.”

Taberani (r.a.), Beyhaki (r.a.)

Devam edecek…