‘kur’an-i kerim okumanın fazileti’ olarak etiketlenmiş yazılar

Beyaz su başı -ava sipi- (Nusaybin)

Kur’an-i kerim;

Yüce Allah tarafından (Hakka suresi ayet 69/43) vahiy yolu ile (Yunus suresi ayet 10/12) Arapça olarak (Yusuf suresi 12/2) peyder pey (Furkan suresi ayet 25/32 ayet Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhis selam’a indirilen (Şûarâ suresi ayet 26/ 192-195), nesilden nesile bize kadar tevatüren gelen, Mushaflarda yazılı, Fatiha suresi ile başlayıp Nas Suresi ile sona eren, okunması ile ibadet edilen ve sevap kazanılan 323.015 harf, 77.439 kelime, 6236 âyet ve 114 sure’den oluşan muciz bir kelamdır.

Allah sözü olduğuından hiç şüphe yoktur. (Lâ raybe) (Bakara suresi ayet; 2/2). Kendisinden hiçbir eğrilik ve tezat mevcut değildir. (Kehf; suresi ayet 18/1), Önünden ve arkasından ona bir batıl gelip karışmaz (Fussilet suresi ayet;  suresi 41/42).

Kur’anın amacı; Kur’an, insanın dünya ve ahret saadetini sağlamasını amaç edinmiştir. Kur’an, insanlığın rehberi ve mutluluk kaynağıdır.

Kur’anın amacı; hangi milletten olursa olsun bütün insanları aydınlatmak, yer yüzünde cehalet, sefahat, küfür ve sapık inançlara kapılarak karanlıklar içinde kalan, nereden gelip nereye gittiğini bilmeyen bütün insanları sapıklık ve delaletten, sefahat ve rezaletten kurtarıp iman nûr’u ile doğru yola sevk etmektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları (Dini kavramlar sözlüğü)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri tam bir imanla ve halis bir akide ile Kur’an şefaatına nail eylesin. İmanla  Ahrete gitmeyi nasıb eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Kur’an-i kerim okumak,

İbadetlerin en üstünüdür. Bilhasa namazda ayakta iken okunan hepsinden daha faziletlidir.

Peygamber Efendimiz (sallalahualeyhı vesselem) buyurdu :

-”Ümmetimin en faziletli ibadetı Kur’an-i kerim okumaktır.” Buyurdu. (Nuaym. Fizılalulkur’an.)

Allah-u teâlâ (c.c.) buyuruyor:

-“Kim kur’anı okumak bana dua etmek ve benden bir şey istemek meşgül ederse onu şükredenlerden daha çok sevab veririm. (Tirmizi. Ebu saidden)

İbnı mesud (r.a.) buyuruyor:

-“Kur’an-ı kerim okuyunuz . Çünkü her harfına iki sevab vardır. Elif, lam, Mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, Lam bir harf ve Mim bir harf tir…

Ahmet İbni Hanbel (r.a.) buyuruyor:

-“Allah-u Teala(c.c.) yı Rü’yada gördüm. ve Yarabbı sana hangi şeyle yaklaşmak daha fazıletlıdir ? dedim.

Buyurdu ki:

-”Kuran-ı Kerim okumakla “

Dedim ki,

Manasını anlayarak mı, yoksa anlamadan mı okumalı ?

Buyurdu ki:

-”İster anlayarak okuyun ister anlamayarak.”

Devam edecek…

Kimya-yi Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u teala hazretleri: bizleri ve sizleri Kur’an-ı kerim-i okuyan, Kur’an-ı kerim -i dinleyen ve Kur’an-ı Kerim-le Amel eden kullarından eylesin. Amin…

FuadYusufoğlu

Mardin’nin uzaktan görünüşü

Sevgili kardeşlerim!

Kur’an-ı Kerim okumanın fazilatı çok çok büyüktür. Hele  Ramazan Aylarında.

Sevab bakımımndan bire on, bire yetmiş, Bire yediyüz. Allah dilerse kat kat sevab verilmektedir. Bu fırsatı bizler değerlendirelim ki, kur’anı kerimin sevabı Hem bize, hem de vefat eden akrabalarımıza ışık tutsun.

Fuad Yusufoğlu

Hazreti Ali (r.a.)anlatıyor:

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selam) Buyurdular ki:

-”Kim kur’anı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, Heram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah (c.c.) o kimseyi cennetine koyar, ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçı kılar.” (Tirmizi. Sevabıl kur’an)

Sehl ibnu muaz el cüheni (r.a.) anlatıyor:

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellam) buyurdular ki:

-”Kim kur’an-ı okur ve onunla amel ederse, Kiyamet günü babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünyada ki herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur’anla bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak düşünebiliyor musunuz?.” (Ebu Davud. Salat.)

Devam edecek…

Allah-u Teale hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kur’anı okuyan ve kur’anla amel eden kullarından eylesin…

Fuad Yusufoğlu

dsc09184-fuad-yusufoglu-cag-cag-deresi.JPG

Çağ-Çağ deresi (Nusaybin)

5- Kur’an okumanın batını sırlarından beşincisi, yalnız ayetlerin manalarının sırlarını anlamak ve nurlarını almakla kalmaman, belki onlara heva ve asarini katarak ruhun o hayatı yaşamandır.

Bu ancak okuduğun ayetin manevi havası içine girerek her anlayışa göre sende bir hal ve vecd bulunur. Allah (c.c.) ın rahmet ve mağfiretinden bahs eden ayet-i okurken sevincinden uçacak derecede ruhuna bir bir sevinçlik duyarsın.

Allah(c.c.)ın gazabından ve azabının şiddetinden bahs eden ayet-i okurken de, korkudan ölecekmişsin gibi ezilip, küçülürsün ve kendini zasyıf görürsün.

Allah (c.c.) dan, O’nun isimlerinden ve O’nun azametinden bahs eden ayet-i okuduğun zaman, Allah (c.c.) ın Allah(c.c.) ın celalını müşahade etmekten mahv olmuş casına başını büker kendini küçük görürsün.

Kafirlerin, çocuk ve zevce gibi Allah (c.c.) hakkında müstahil olan şeyleri Allah (c.c.) a isnad ettiklerini beyan eden ayet-i okurken ise, utancından mahv olacakmışsın gibi sesini kısalttıp, ezilip büzülürsün.

Ve böylece, on sınıfın her sınıfındaki ayetleri okurken o ayetlerin ifade ettiği vecd ve havayı ruhunda his edersin.

Ey okuyucu:

Sen de bu üç alemden mürekkebsin. Sende her alem den bir cüz vardır. Ve yine bil ki, marifet nurları gayb aleminden kalbe gelir. Çünkü kalb gayb alemindendir. Korku, sevinç, heybet ve diğer hallerden olan marifetin eserleri ceberut aleminden iner,

Onun ineceği yer de alemlerinden başka bir alemdir ki, birincisine kalb ismini verdiğimiz gibi O’na da göğüs ismini verdik. Çünkü ceberut âlemi ğayb âlemi ile gözle görülen alemin arasındadır.

Göğüs kalb ile azalar arasında olduğu gibi. Ağlamak, sızlamak ürpermek ve damarların titreşimi gibi haller şahadet alemindendir. Onların ineceği yer de azalardır. Çünkü azalar şehadet alemindendir.

Bil ki, Ey okuyucu:

KURA’N-İ KERİM GÜNEŞ GİBİDİR. Marifet sırlarının ondan kalbe akışı da güneş ışınlarının yeryüzüne akışı gibidir.

Ve korku, haşyet, ve heybetin ve diğer hallerin eserleri göğse sirayet etmesi, ışınların parlamasına uyarak, güneşin haraketinin toprak içine sirayet etmesine benzer.

Çünkü Allah (c.c.) tan korkmak marifet nurunun eseridir.

Cenab-i Hak (c.c.) buyuryor ki:

-“Kullarından, Allah’tan ancak alimler korkar” Fatır suresi Ayet 28

Ağlamak, terlemek, ürpermek ve titremek gibi azalarda meydana gelen hareket ve değişiklikleri Haşyetten (Allah korkusundan) meydana gelir.

Diğer haller ise, güneş ışınlarının yükselmesiyle, buharların ve dumanların hareketi gibidir. Hareket hararete, hararet ışınlara, tabiidir. Işınlar da yer ile güneşin birbirleri karşısında bulunmasına bağlıdır.

Öyle ise sen de kalbinin yüzünü Kur’an güneşine çevirerek onun hizasında bulunmaya çalış, ve yer, güneşin karşısında ve hizasında bulunarak onun ziyası ile aydınlanıyorsa, sen de Kur’an’ın nurlarından aydınlan.

Eğer buna gücün yetmezse, << Tuur>> run sağ yanından ( sağ duyun canibinden ) gelen sese kulak ver. O’nun etrafında bir ateş bulursan ordan bir kor al ve onunla kandili yak.

Eğer yakıtın safî ise ona eteş dokunmasa bile ışık verir, ve fakat ateş dokunduğu zamanda ondan ziyalar yayılır, böylece ateş ile doğru yolu bulursun. O, senin hakkında ziya ve ışıklar saçan güneşin yerini tutar.

Devam edecek…

Dinde kırk esas(İmam-i Ğazali)

Allah-u Teala hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kur’anın şefaatına nail eylesin. AMİN…

Fuad Yusufoğlu