Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 6

01 Mayıs 2009 Cuma

Navala Reş yolu DÖNÜŞ (Nusaybin)

Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 6

Bu cevap karşısında Ebû Zer (r.a.) üzülmemesini, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in kendisinin yalnız öleceğini ve bir kısım mü’minlerin gelip cenazesini kaldıracaklarını haber verdiğini söyleyip,

Hanımına;

-“Sen kalk, yola bak dediğimin doğru olduğunu göreceksin.” Dedi.

Ebû Zer (r.a.) in hanımı buna pek inanmadı. Çünkü bulundukları yer pek ıssız idi. Hac mevsimi ise zaten değildi. Fakat kalkıp yola baktığında bir cemaat’ın geldiğini gördü.

Ebû Zer Hazretleri (r.a.) nin hanımının yanına gelip;

-“Burada yalnız yaşayan bir zat tanıyor musun?” diye sordular.

Hanımı; Kimi aradaıkları sorulunca da;

-“Ebû Zer (r.a.);” dediler.

Ebû Zer (r.a.) ın hanımı da gelenleri Ebû Zer (r.a.) e götürdü. O gün vefat etti. Teçhiz ve tekfin işleri yapıldı. Bunları yapan Abdullah ibn-i Mes’ud (r.a.) idi.

Abdullah bin Mes’ud (r.a.) altmış yaşları civarında hastalandı. Ru’yasında Peygambr Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) i görmüş, Resulullah (s.a.v.) onu kendi tarafına davet etmiş, o da bu daveti büyük bir şevkle kabul etmişti.

Bundan çok az bir zaman sonra 32 (M. 652) de vefat etti. Abdullah bin Zübeyr (r.a.) ve oğlu Abdullah techiz ve tekfin etmişler ve bütün vasiyetlerini yerine getirmişlerdir. Cenaza namazını Hazret-i Osman bin Mazun (r.a.) da kabre koymuştur.

Abdullah bin Mes’ud (r.a.), Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın huzurunda, meclislerinde sık sık bulunurdu. O derece ki, Resul-i Ekrem (s.a.v.) in Ehl-i Beytin’den olduğu sanılırdı.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) in eşyalarını taşırdı. Onlara hürmetinden çok güzel giyinirdi. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in hususi hizmetinde ve O’na yakınlığından meclisine musâdesiz gireredi. Her emrini yerine getirirdi.

Ebû Musel Eş’ari (r.a.);

-“Medine’de Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın hizmetinde en çok gördüğüm zattan biri İbn-i Mes’ud (r.a.) idi. Onu Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın yanında o kadar çok gördüm ki, O’nu Resulullah (Sallallahu aleyhi ve seilem) ailesinden zanederdim.” Buyurmuştur.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 6” için 1 Yorum

  1. Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 5 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Devam Edecek… [...]

Yorum Yapın