Ahnef (Dahhak) bin Kays (Radiyallah-u anhu);

16 Mayıs 2013 Perşembe

Eshab-i Suffa yeri

Ahnef (Dahhak) bin Kays (Radiyallah-u anhu);

Tabiinin büyüklerinden olup, hilmi (yumuşaklığı) darb-ı mesel haline gelmiş, güvenilir bir hadis âlimi. İsmi Dahhak olup, Sahra da denmiştir.

Künyesi;

Ebû Bahr, lakabı Ahnef’tir. Ayağı eğik veya ayaklarının arkası üzerine basarak yürümesinden dolayı “Ahnef” denilmiştir. Bu lakab ile de şöhret bulmuştur. Babası Kays, Ebû Malik künyesi ile tanınırdı. Cahiliyye devrinde Hâzin kabilesi tarafından öldürüldü. Annesi bir rivayete göre Amr bin Sa’lebe’nın kızıdır.

Basra’da doğdu. Meşhur olana göre 67 (M. 686) tarihinde, Küfe,de vefat etti. Küfe sırtlarında “Seviyye” denilen semtte, Ziyad bin Ebih’in kabrı yanında defnedilmiştir.

Abdurrahman bin Ukbe (r.a.) der ki;

-“Ahnef bin Kays (r.a.) ın Küfe’deki cenazesinde bulundum. Kabre ben de indim. Kabri düzeltiğim zaman, kabrin, gözün alabildiğine genişlediğini gördüm. Bu durumu arkadaşlarıma haber verdim. Fakat onlar, benim gördüğümü göremediler.”

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında yaşadığı halde mübarek yüzlerini göremediği, gönüllere şifa olan sözlerini işitmediği için Sahabiden olamadı.

Ahnef Bin Kays (r.a.) hazretleri şöyle anlatırlar;

-“Hazret-i Osman (r.a.) zamanında Kâbe-i Muazzama’yı tavaf ediyordum. Aniden Leys kabilesinden birisi ile karşılaştım.”

Benim elinden tuttu;

-“Sana bir müjde vereyim mi?”dedi.

Ben;

-“Evet.” Dedim.

Bana;

-“Hani hatırlarsın, Resulullah efendimiz (s.a.v.) beni İslâm’a çağırmak için senin kabilene göndermişti. Ben de, onlara İslâmı anlatıp, davette bulunuyordum.”

O zaman sen;

-“En güzel, en iyi bir şeye, güzel huylara çağırıyorsun, kötü huylardan uzaklaştırıyorsun. Bunları hiç duymamıştım.” Demiştin ve Müslümnan olmuştun.

Ahnef bin kays (r.a.) hazretleri kabilesi arasında tutulan, ilim , irfan sahibi, zeki bir kimse olduğu için, kendisi Müslüman olunca kabilesi de onun tavsiyesi üzerine Müslümanlığı kabul etiler.

Bu zat, Ahnef bin Kays hazretleri (r.a.) ne anlattığı sözüne devam ederek;

-“Bütün bu durumları, gidince Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) e anlattım.

Resulullah (Sallallahu alyhi ve sellem) senin için;

-“Allahım Ahnef’i bağışla.” Buyurduğunu bildirdi.

Bunun üzerine Ahnef bin Kays hazretleri (r.a.);

-“Benim yanımda, ahiretim için Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in bu mübarek duasından daha ümit verici bir şey yoktur.” dedi ve çok sevindi.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ahnef bin Kays (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın