Ali Râmiteni (Radiyallah-u anhu)- 4

23 Haziran 2008 Pazartesi

12- Ali Ramiteni hazretleri (r.a.) nin mübarek kabirleri

Ali Ramiteni hazretleri (r.a.) nin mübarek kabirleri

Ali Râmiteni (Radiyallah-u anhu)- 4

Birgün Azizân Ali Râmiteni (r.a.) talebe arkadaşları ile Râmitan sahrasında Allah-u Teâlâ’nın zâtı ve sıfatları hakkında sohbet ederlerken, havada uçan büyük beyaz bir kuş gördüler.

Kuş onların üzerine gelince, açık bir lisan ile;

-“Ey Ali! Kâmil bir er ol! Sözlerini söyledi.

Bu kuşu görmek, söylediklerini duymakla, arkadaşlarını bir hal kapladı, Kendilerinden geçtiler. Sonra kendilerine geldiklerinde, kuştan ve konuşmasından sordular.

Ali Râmiteni hazretleri (r.a.);

-“O hocam Mahmud İncirfağnevi hazretleri (r.a.) idi. Allah-u Teâlâ, ona bu kerameti ihsan eyledi. Kelimullah Musa aleyhisselam’in makamında, binlerce söz ve kelâm ile daima uçmaktadır. Şimdi Hâce Dihkân (r.a.) hastadır, son anlarını yaşamaktadır. Onu ziyarete, yoklamağa gidiyor. Çünkü o, Allah-u Teâlâ’dan, son nefeste yardımcı olması için evliyasından birini kendisine göndermesini istemişti. Hocam Mahmud İncirfağnevi (r.a.), bu sebeple onun yanına gidiyor.”diye anlattı.

Azizân hazretleri (r.a.) nin dört büyük halifesi olup, hepsi de fazilet ve kemâl sahibi idiler. Her biri onun vefatından sonra, cenab-ı Hakkı isteğen talabeye ders öğretmekle meşgül oldular.

Dört halifesinin de adları “Muhammed’dır”

Birincisi;Hâce Muhammed Külâhdüz (r.a.) dır. Harezm’de medfundur.

İkincisi; Hâce Muhammed Hallac-ı Belhi (r.a.) dir. Belh şehrinde medfundur.

Üçüncüsü;Hace  Muhammed Bâverdi (r.a.) dir.  Harezm’de medfundur.

Dördüncüsü; Hâce Muhammed Bâbâ Semmâsi (r.a.) olup, Halifelerin en büyüğüdür.

Vefatı yaklaştığında bütün talabelerini yetiştirmesi için onu vazifelendirdi. Yerine Muhammed Bâbâ Semmâsi hazretlerini “vekil” olarak bıraktı.

Ali Râmiteni hazretleri (r.a.) buyurdu ki;

-“Allah-u Teâlâ, mü’min bir kulunun gönlüne bir gecede ”üçyüzaltmış defa” nazar eder.”

Sözünün ma’nası şudur;

-“Kalbin, vücuda açılan “üçyüzaltmış” penceresi vardır. Gönül Allah-u Teâlâ’nın zikriyle kaynayıp coşunca, Allah-u Teâlâ o kalbe nazar eder. Bu nazar ile kalbe doğan feyzler ve nûrlar vücuda yayılır. Böyle nûrların ve feyzlerin yayıldığı bir uzuv, kendi haline göre zevkle ibadet eder, yapılan tâat ve ibadetlerden zevk alınır.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Silsile-i Âliye’nin onikincisi olan Ali Râmiteni (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Ali Râmiteni (Radiyallah-u anhu)- 4” için 1 Yorum

  1. Ali Râmiteni (Radiyallah-u anhu)- 3 | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] Hadis: – (01) Ana baba hakkı… « Ali Râmiteni (Radiyallah-u anhu)- 2 Ali Râmiteni (Radiyallah-u anhu)- 4 [...]

Yorum Yapın