Âsım bin Sabit (Radiyallah-u anhu);

15 Ekim 2009 Perşembe

Reci’ suyu (Âsım bin Sabit Radiyallah-u anhu’nin şehid edildiği yer)

Âsım bin Sabit (Radiyallah-u anhu);

Eshab-i Kiram’ın meşhurlarından ve muhariblerinden. Âlim ve edip bir zat. İsmi Âsim bin Sabit bin Ebi’l Eklah-il Ensari olup, künyesi Ebû Süleyman’dır.

Annesi Şemüs binti Ebi Âmir’dir. Hayatını dini İslam uğruna savaşlarda geçirdi. Vefatından sonra da Allah-u Teâlâ O’nu müşriklerden muhafaza etti.

Doğum tarihi belli değildir. Âsim (r.a.) hicretten önce İman etmiştir. Ensar (r.amhüm) yani Medine’lidir.

Nazil olan Ayet-i Kerim’e ve Hadis-i Şerifleri hemen ezbarlerdi. Bir oğlu Muhammed’dir. Bir oğlu da Meşhur Arap şairi Ahvaz’dır. Kız kardeşi Cemile binti Sabit, Hazret-i Ömer (r.a.) in hanımıdır. Hazret-i Ömer (r.a.) in oğlu Âsim bin Ömer bu hatundan dünyaya gelmiştir.

Âsim bin Sabit (r.a.) hicretin dördüncü (M. 625) senesinde vukuu bulan Uhud savaşından sonraki Reci’ vakasında şehid olmuştur.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) muhacirlerden Abdullah bin Cahş (r.a.) ile O’nu kardeş yapmıştır.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem), Bedir gazâsının gecesinde Eshab-i Kiram’a nasıl harb edileceğini, harb de hangi usulû takip edeceklerini sordu.

Âsim bin Sabit (r.a.) eline yayı ve oku aldı;

-“Ya Resulullah (s.a.v.), Kureyş kavmi ikiyüz zira’ (100 m.) veya daha yaklaştıkları zaman yayla okları kullanırız. Kureyşliler bize ve onlara taş yetişecek kadar yakınımıza geldikleri zaman taşla mücadele ederiz, taşlarız. Kureyşliler, bize ve onlara mızrak yetişecek kadar yakınımıza geldikleri zaman kırılıp, parçalanıncaya kadar mızrakla mücadele ederiz. Kırılınca mızrağı bırakırız.” Dedi.

Kılıcını alıp kuşandı ve onu sıyırarak;

-“Kılçlarımızı sıyırır ve de kılıçla çarpışmağa tutuşuruz.” Dedi.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) bunu beğendiler ve;

-“Harbin icabı budur. Bu tarzda çarpışılması lazımdır. Çarpışan ve vuruşan Âsim (r.a.) ın çarpışması gibi çarpışın.” Buyurdular.

Bedir harbi bu şekilde yapıldı ve meleklerin de yardımıyla Allah-u Teâlâ zafer ihsan eyledi.

Âsim bin Sabit (r.a.) bu gazâda kureyş’in büyüklerinden Ukbe bin Muayt’i öldürdü.

Bu Ukbe, Mekke’de Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) i boğmaya kalkışmış ve hayatına son vermek için çalışmış azılı müşriklerden (puta tapanlar) idi.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Âsım bin Sabit (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın