Hatib bin Ebi Beltea (Radiyallah-u anhu)- 10

08 Ekim 2009 Perşembe

Resulullah (s.a.v.) in Bedir savaşında gölgelendiği yerde yapılan mescid-i Ariş

Hatib bin Ebi Beltea (Radiyallah-u anhu)- 10

Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Ey Ömer! Bu zat Bedir savaşına katıldı. Ne bileceksin, belki Cenab-ı Hak, Bedir’de hazır bulunanları iltifat buyurarak;(-“Ne istersen yapınız! Ben sizi bağışladım.”) buyurmuştur.” Deyince,

Hazret-i Ömer (r.a.) ağlamağa başladı. Bunun üzerine Mümtehine suresinin 1’nci ayeti nazil olmuştur.

Ayet-i Kerim’de Hazret-i Hatib (r.a.) in İmanına Cenab-ı Hak’ın şahit olması şöyle açıklanıyor;

Cenab-i Hak;

-“Ey İman edenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin.” Buyurarak Hazret-i Hatib (r.a.) in durumu anlatılmak istenmiş ve kendisinin her şeye yukarıda belirtiğimiz niyeti taşıyarak yazdığı mektubuna rağmen Mü’min olduğu ifade buyurulmuştur.

Bu Ayet-i Kerime’nin gelmesinden ve Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in, O’nun sözünü doğruluğunu tasdik etmesinden sonra, Eshab-i Kiram (r.amhüm) dan hiç birinin O’nun hakkında kötü bir zannı kalmadı.

Eshab-i Kiram’ın rivayetlerini toplayan eser sahipleri, bu hadiseyi O’nun faziletini, Allah ve Resulü (s.a.v.) ne bağlılığını göstermek için yazmışlardır.

Yukarıdaki, Hadis-i Şerif, Allah-u Teâlâ’nın ve Resülü (s.a.v.) nün O’nu bağışladığını, dünya ve ahrette affedildiğini göstermektedir.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in ahrete teşriflerinden sonra, Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) zamanında Hatib (r.a.), tekrar Mısır’a elçi olarak gönderildi.

Ebû Bekir (r.a.) in hilafetinden sonra Hazret-i Ömer (r.a.) devrinde de bu vazifesini çok iyi bir surette yapan hatib (r.a.) Mukavkıs ile bir antlaşma imzaladı.

Bu antlaşma, MISIR’I FETH EDEN Âmir İbnü’l Âs (r.a.) (r.a.) zamanına kadar yürürlükte kaldı.

Hatib bin Ebi Beltea (r.a.), Medine-i Münevvere’de vefat etmiştir. Cenazesini Hazret-i Osman (r.a.) kaldırmış ve Baki’ kabristanına defnedilmiştir.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hatib bin Ebi Beltea (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın