Berâ bin Âzib (Radiyallah-u anhu);

21 Ağustos 2009 Cuma

Biat-i Rıdvan’ın yapıldığı Yer (Hudeybiye) Şemis Camisi

Berâ bin Âzib (Radiyallah-u anhu);

Eshab-i Kiram’dan, Ensarın büyüklerinden. Ebû Umâre künyesi ile meşhurdur. Ayrıca Ebû Âmir, Ebûltufeyl ve Ebû Ömer künyeleri ile de tanınır.

Nesebi, Berâ bin Âzib bin Haris bin Adiyy bin Cüşem bin Mecdea bin Hârise bin Hâris bin Âmr bin Mâlik bin Evsi el-Ensari, el-Evsi’dir. Annesi Habibe binti Ebi Habibe’dir.

Berâ bin Âzib (r.a.) Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın hicretinden önce Medine-i Münevvere’de küçük yaşta iken Müslüman oldu. Babası Âzib (r.a.) de sahabi idi.

Dini hükümleri Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) den önce HİCRET eden Eshab-i Kiram (r.anhüm) dan ve babasından öğrendi.

Hazret-i Berâ (r.a.) Resulullah (s.a.v.) ın ve diğer Sahabe (r.amhüm) nin hicretlerini şöyle anlatıyor;

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın Eshabından Medine’ye ilk gelen Mus’ab bin Umeyr (r.a.) ile Abdullah İbn-i Ümmü Mektum (r.a.) idi. Bunlar Medine’deki Müslümanlara Kur’an-i Kerim okutuyorlardı. Sonra Bilâl-i Habeşi (r.a.), Sa’d bin Ebi Vakkas, Ammar bin Yaser (r.anhüm) hicret ettiler.”

Bunlardan sonra;

-“Hazret-i Ömer bin Hattab el Faruk (r.a.) yirmi kişi ile birlikte geldi. Nihayet Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Medine’ye hicret ettiler. İşte bu anda Medine halkının Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın teşrifine sevindiği kadar, hiçbir şeye sevindiğini görmedim. Ben de Peygamberimiz Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) gelmeden az önce uzun surelerden sayılan surelerle beraber; (“Sebbihisme Rabbike’l-a’lâ” sure’sini okumuştum.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ile beraber onbeş (diğer rivayete göre ondört) savaşta bulundu.

Bedir harbinde çocuk yaşta idi.

Bu hususta kendisi;

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ben ve İbn-i Ömer küçük yaşta olduğumuz için bizi Bedir savaşına göndermedi.” Diyor.

Berâ (r.a.) Uhud ve diğer savaşlarda (bir rivayette göre Resulullah (s.a.v.) ile ilk defa Hendek harbinde bulundu.)

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın önünde harb etti. Çok cesur idi. İran’de Rey şehri alınırken çok kahramanlık gösterdi.

Berâ bin Âzib (r.a.) Hazret-i Osman (r.a.) halife olunca, 24 (m. 644) senesinde Rey’e vali teyın eti.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Berâ bin Âzib (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın