Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu)- 8

24 Eylül 2009 Perşembe

Mescid-i Cuma (Medine-i Munavvara)

Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu)- 8

İkinci Akabe biatından dönen Medineli Müslümanlar, kendilerine Kur’an-ı Kerim’i öğretmek için gönderilen Hazret-i Mus’ab bin Umeyr (r.a.) ile birlikte akrabalarına, arkadaşlarına ve evindekilere islamiyet’i anlatmaya başladılar.

Birkaç gün içinde 30 kişi Müslüaman oldu. Böylece Medine’de Müslümanların sayısı 40’a ulaşmıştı.

Bir gün, bu Müslümanların hepsi, Hazret-i Es’ad bin Zürâre (r.a.) nin evinde toplandıklarında;

-“Yahudiler ve Hiristiyanlar, kendilerine haftada birer gün seçerek, o gün aliş-verişi bırakıp, inançlarına göre ibadet ediyorlar. Şimdi, bize de uygun olanı, haftanın yedi gününden birini seçerek, o günü taât ve ibadet için ayırmaktır!” dediler.

Bu fikri, başta, reisleri Hazret-i Es’ad bin Zürâre (r.a.) olmak üzere hepsi uygun buldular.

Derhal Cuma gününü bu işe ayırdılar. Cuma’ya, o güne kadar ‘Arube’ günü deniliyordu. Müminlerin toplanıp ibadet etme günü manasına ‘Cuma’ dendi.

Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in Medine’ye hicretinden evvel, Hazret-i Es’ad bin Zürâre (r.a.), Medine’deki 40 kadar Müslümanı toplayarak, bir Cuma günü “Nakiül-Hadamat’taki Beyâde’ya” götürmüş ve orada onlara Cuma namazını kıldırmıştır.

Bu surette Peyhgamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in;

-“Kim, güzel bir sünneti ihya ederse, hem onun sevabına, hem de kıyamette kadar o sünnetle amel edenlerin kazanacakları sevaba nail olurlar.” Hadis-i Şerifinin muhatabı olmuştur.

İslamiyet’te İLK DEFA KILINAN CUMA NAMAZI, işte bu yerde kılınan Cuma namazıdır.

AÇIKLAMA:

Naklolunur ki;

(”-Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) Mus’ab Bin Umeyr (r.a) i Medineye emir olarak gönderdiğinde Cuma namazının Es’ad Bin Zürare (r.a) nın imamlığında kılınmasını emir etmiş ve Nekil-hadamat köyünde ilk cuma namazını kılınmıştır”)  Kaynak: (Nihayetül Muhtaç) Haşiyetü Ebuddiye Nureddin Ali Bin Ali Eşşibramlesi- “Cilt:2 Sayfa:285″

Medineli Müslümanların bu hayırlı maksatları, Cenab-ı Hakk’ın rızasına uygun olduğundan bilahere devamlı olarak Cuma namazı kılınması emredilmiştir.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) den Hazret-i Abdurrahman bin Ka’b bin mâlik (r.a.) de bu hadiseyi şöyle anlatır;

-“Babam, Hazret-i Ka’bın gözleri az görmeye başlamıştı. O yola çıktıkça ben O’nun elinden tutar, istediği yere götürüyordum. Babamı Cuma namazına götürdüğüm zamanlarda, ezan’ın sesini duyar duymaz, hemen Hazret-i Es’ad bin Zürâre (r.a.) yı hatırlar, O’nun mağfiretini ister, O’na hayır dua ederdi.”

Bir gün babama sordum;

-“Babacığım! Cuma ezanını duydukça, daima Es’ad bin Zürâre (r.a.) yi hatırlayarak, O’na mağfiret diliyorsun, O’na duâ ediyorsun. Bunun sebebi nedir?”

Babam şu cevabı verdi;

-“Oğlum! Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in Medine’ye teşrifinden evvel, bize İLK CUMA NAMAZINI kıldıran O idi.”

Tekrar sordum;

-“Ey Babacığım O zamanlar kaç kışıydiniz?”

Babam bana;

-“Kırk kişiydik.” Diye cevap vermişti.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu)- 8” için 1 Yorum

  1. Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu)- 7 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Devam edecek…. [...]

Yorum Yapın