Fatima-tüz Zehra (Radiyallah-u anha)- 10

23 Temmuz 2009 Perşembe

Bab-ül Baki’ Doğu ciheti (Mescid-i Nebevvi) Sallallahu aleyhi ve sellem

Fatima-tüz Zehra (Radiyallah-u anha)- 10

Cümlesi mescid-i şerif’e toplandılar.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) minbere çıktı.

Hamd ve sena eyledikten sonra, Muhacirin ve Ensar (r.anhüm) ahitaben buyurdu ki;

-“Ey Müslümanlar, biliniz ki, kardeşim Cebrail (aleyhis selam) gelip haber verdi, Hak teâlâ, melaikeyi Beyt-i mumûra cem’ edip buyurdu ki;”

(-“Fatima binti Muhammed’i Kulum Ali ibn-i ebi Talib’e verdim ve akd ettim.”)

-“Bana da emr etmiş ki, Eshabım arasında bu akdi tecdid edip şahitler huzurunda akd-i nikah edeyim.”

Sonra İmâm-i Ali (r.a.) ye dönüp;

-“Yâ Ali Kalk, kaide-i hutbeyi yerine getir.” Buyurdu.

Hazret-i Ali (r.a.) kalkıp, Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) in önüne geldi.

Hak Teâlâ’ya hamd ve sena eyledi. Habib-i Rabbil âlemin’e SALAVAT getirdi.

Sonra Habibullah (s.a.v.) a işaretle dedi ki;

-“Resulullah (s.a.v.) kızı Fatima (r.anha) yı bana tezvic etti. O’nun mehri benim cübbemdir. Ben buna razı oldum. Sizlerde bu akde şahid olun.”

Eshab-i Kiram (r.anhüm) buyurdular ki;

-“Ya Resulullah! Bu şekilde tezvic buyurdunuz mu? Biz şahid olalım mı?”

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ;

-“Evet şahid olun.” Buyurdu.

Etraftan

-“Allah-u Teâlâ mübarek etsin.” Dediler.

Sonra Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) odasına geldi. Ali (r.a.) ye;

-“Şimdi var, cübbeni sat, parasını bana getir.” Buyrdu.

Dediler ki;

Hazret-i Ali (Keremallahu vechehü) o cübbeyi DÖRTYÜZSEKSEN dirheme sattı.

Osman (r.a.) o cübbeyi aldı ve dedi ki;

-“Ya Ali! Bu cübbe benim oldu mu?”

Hazret-i Ali (r.a.);

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Fatima-tüz Zehra (Radiyallah-u anha) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın