Haci Hüseyin-i Kinike (Radiyallah-u anhu);

23 Haziran 2008 Pazartesi

haci huseyin şeyh


Haci Hüseyin-i Kinike (Radiyallah-u anhu);

İslâm âlimlerinin büyüklerinden Haci Hüseyin-i Şeyh lakabı olarak meşhur olan Haci Hüseyin-i Kinike Nakşibend-i tarikatına mensub, Şah lakabi ile tanınan Ahmed el-Haznevi hazretleri (r.a.) yol arkadaşı ile ilk halifesidir.

Haci Hüseyin-i Kinike hazretleri (r.a.) Rumi 1308 yılında Süriye topraklarında kalan Türkiye sınır bölgesine yakın “Latifiye” köyünde dünyaya gelmiştir.

Silsilesi;

Haci Hüseyin bin Muhammed, bin Ahmed, bin Şahin, bin Şemseddin, bin Hüseyin, bin Yusuf,  bin Gerdani veli (r.anhüm) dir

Seyyid olduğu bilinmektedir. Dedeleri Van iline bağlı Müküs (Bahçesaray) de medfun olup, mezarı sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir.

İlk olarak dedeleri Van’ın Gevaş ilçesinin bir köyüne gelirler daha sonra da Müküs (Bahçesaray) e yerleşirler. Dedeleri çok faziletli ilmiyle amel eden bir zat idi.

Dedeleri Mir Hasan (r.a.) vefat ettikten sonra, Batman ilinin Gercüş kazasına bağlı “Karkat” köyüne gelip yerleşirler. Bir müdet orada ikamet ettikten sonra da Süriyenin Türkiye sınıra yakın “Latifiye” köyüne yerleşirler.

Babaları o köyde ikamet eden müteddeyin, çok saliha bir hanım olan Fatima (r.anha) ile evlenirler.

Doğmadan babasını kayıp eden Haci Hüseyin (r.a.), doğduktan beş altı yıl sonra da anneleri de vefat eder ve böylece Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in sünnetine nail olup yetim kalır.  Muttaki, Salih ve âlim olan dayıları Molla Abdurrahman (r.a.) tarafından büyütülür.

Henüz çok küçük yaşta yetim kaldı, dayısı tarafından büyütülen Haci Hüseyin (r.a.)  ilk ilmini dayısı Molla Abdurrahman yanında okumaya başladı sırayla da Şeyh Said-i Dari (r.a.) daha sonra da Nurşin’de ikamet eden Hazret lakabi ile meşhur olan Muhammed Diyaaddin hazretleri (r.a.) nın yanında okur. Tasavvuf ilmini ile tarikat tövbesini Hazret (r.a.) den alır.

Daha sonra da hem yol hem de hac arkadaşı olan ondan 5- 6 yaş büyük olan Şah-i Hazna lakabi ile meşhur olan Ahmed el-Haznevi hazretleri (r.a.) in yanında okur ve tarikat amelini orada tamamlayıp İlk halifesi olur.

Tahsili boyunca Ahmed el-Haznevi hazretleri (radiyallah-u anhu) ile beraber gah yaya gah binek üzere Hazna köyünden Nurşina beraber gidip, orada altı yedi ay kalır sonra da tekrar beraber Hazna‘ya geri gelirlerdi.

Haci Hüseyin-i Kinike hazretleri (r.a.) Hazret (r.a.) tarafından Ahmed el-Haznevi (r.a.) ye halifelik verdiği zamanda da hazır bulunur.

İlminin geri kalan kısmını Murşidi ve yol arkadaşı olan Ahmed el-Haznevi hazretleri (radiyallah-u anhu) gibi bir Müceddid ile hac farizasını yerine getirme şerefine nail oldu.

Devam edecek…

(Kaynak); Fuad Yusufoğlu.com

Derleyen; Fuad Yusufoğlu

Allah-u teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Haci Hüseyin-i şeyh lakabi ile meşhur olan Hüseyin-i Kinike hazretleri (Radiyallah-u anhu) nın yüzü suyu hurmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Haci Hüseyin-i Kinike (Radiyallah-u anhu);” için 1 Yorum

  1. Şah-i Hazne (Küddise sirreh) nın halifeleri « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 1-Haci Hüseyin kinike (k.s.) [...]

Yorum Yapın