Hatib bin Ebi Beltea (Radiyallah-u anhu)- 8

06 Ekim 2009 Salı

Hudeybiye’de Harem bölgesini gösteren âlemler

Hatib bin Ebi Beltea (Radiyallah-u anhu)- 8

Hatib (r.a.) 5 gün kaldıktan sonra Mukavkıs’ın ülkesinen ayrıldı. O, Hazret-i hatib (r.a.) i Arap yarımadasına muhafız askerlerle gönderdi. Bunlar Arabistan’a ayak bastıkları sırada, Şam’dan Medine-i Münevvere’ye gitmekte olan bir kafileye rastladılar. Hatib (r.a.) da, Mukavkıs’ın askerlerini geri çevirip, o kafileye katıldı.

Hatib bin Ebi Beltea (r.a.) hediyelerle Medine’ye gelip, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın huzuruna kavuştu.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) de, Mukavkıs’ın hediyelerini kabul etti. Hazret-i Hatib (r.a.), Mukavkıs’ın mektubunu verip, sözlerini nakledince,

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) buyurdu ki;

-“Ne kötü adam! Saltanatına kıyamadı. Halbuki iman etmesine mani olan saltanatı ise, kendisinde kalmayacak!”

Hazret-i Hatib bin Ebi Beltea (r.a.) in Allah’a ve Resulü (s.a.v.) ne İMANI TAMDI. DİNİNDEN ASLA DÖNMEDİ. Yakınlarına olan merhametinin çokluğu, onları kayırması sebebiyle Mekke’li müşriklere bir mektub göndermişti.

Bu hadise Eshab-i Kiram (r.anhüm) arasında infiale sebep olmuş, hatta öldürülmesini isteyenler bile çıkmıştı.

Fakat Cenab-ı Hak Mümtehine suresi 1’ nci âyet-i Celilesinde;

-“Ey iman edenler, benim düşmanlarımı ve kendi düşmanlarınızı dost edinmeyininiz” buyurarak, Hazret-i Hatib (r.a.) in imanına şehadet etmiştir.

Şöyle ki;

Mekke’nin fethedildiği sene Resül-i Ekrem Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in hareketinden önce Hazret-i Hatib (r.a.), Kureyş’in azatlılarından olup, medine’de kalmakta olan Sâre adında bir kadınla, Mekke’den bazı tanıdıklarına Hazret-i peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in hazırlık planından bahseden BİR MEKTUP GÖNDERDİ.

Mektubta şunlar yazılı idi;

-“Ey Kuryş ahalisi, hiç şüpheniz olamsın, hazret-i Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem), ÜZERİNİZE BULUT GİBİ BİR ASKERLE GELİYOR Kİ, BU ASKER ÇOŞKUN, ÇAĞLAYAN BİR SEL GİBİDİR. Allah’a yemin ederim ki, Allah’ın Resulü sizin üzerinize yalnız başına da gelse, Cenab-ı Hak O’nu muzaffer kılarak memnun ve mesrur edecektir. O halde başınızın çaresine bakınızi Vesselam.”

Öte yandan Cebrail Aleyhis-Selam gelerek, gizlice mektup gönderildiğini, mektubun kim tarafından, kiminle ve nasıl gönderildiğini haber verdi.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hatib bin Ebi Beltea (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın