Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 12

20 Temmuz 2009 Pazartesi

Mescid-i Nebevi (Eski resim)

 

Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 12

Deve vak’ası sonunda Hazret-i Ali (r.a.) Hazreti Aişe (r.anha) ye izzet ve ikramda bulunmuş ve kendisini Mmedine-i Münevvere ‘ye göndermiştir.Hazret-i Aişe (r.anha) Deve vak’asına çıkması, harb etmek için olmayıp ıslah etmek, fitmneyi bastırmak içindi.

Hazret-i Aişe (r.anha) mü’minleri annesidir ver Rresulullah (s.a.v.) ın zevcesidir.Hazret-i Ali (r.a.) nin de annesi makamında olduğu, Kur’an-i kerimde bildirilmektedir. İçtihadi hazret-i Ali (r.a.) nin içtihadına uymadı

Hazret-i Aişe (r.anha) Hazret-i Ali (r.a.) yi çok severdi. Çünkü;

-“Ali’yi sevmek imandandır” hadis-i şerifini, Hazret-i Aişe (r.anha) haber verdi. Böylece, onu sevdiğini ve herkesin de sevmesi klazım geldiğini bidirdi.

Hazret-i Ali (r.a.) şehid edilince pek çok ağladı ve üzüldü.

Seyyid Ahmed bin Ali Rifai buyuruyor ki;

-“Eshab-i Kiram “Aleyhimürridvan” arasında olan olaylar üzerine aşırı konuşmak fikir yürütmek, hiç caiz değildir. Her Müslüman, Eshab-i kiram hakkında, dilini tutmalı, o büyüklerin hep iyiliklerini söyleyip, hepsini sevmeli, övmeldir. Çünkü onlar birbirlerini severlerdi.

Hazret-i Aişe (r.anha) müctehid idi. Bütün islma ilimlerinde çok büyük derecesi vardı. Bilhassa kadınlara mahsus hallere dair fıkhı hükümler kendisinden sorulurdu. Çünkü Hazret-i Aişe-i Sıdık (r.anha) hem müminlerin annesi, hem de dinlerini öğrenecekleri bir müftü müctehid idi. Ayet-i kerime ile medh ve senâ olundu. Âlim, edib, çok akıllı ve üstad idi. Çok fasih ve beliğ konuşurdu.

Âişe-i Sıddıka (r.anha) hazretlerinin faziletleri, üstünlükleri, sayılmayacak kadar çoktur. Âlimlerin çoğuna göre, fıkıh bilgilerinin dörte birini Hazret-i Aişe (r.anha) haber vermiştir.

Hadis-i şerifte;

-“Dininizin üçte birini Hümeyra’dan öğreniniz.” Buyuruldu.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem), Hazret-i Aişe (r.anha) yi çok sediği için, ona (Humeyra) derdi. Eshab-i kiramden ve tabiinden çok kimse Hazret-i Aişe (r.anha) den işitikleri hadis-i şerifleri haber vermişlerdir.

Ürvet ibni Zübeyr hazretleri (r.a.) buyuruyor ki;

-“Kur’ani kerimin manalarını ve helel haramları ve Arab şiirlerini ve neseb ilmini Hazret-i Âişe (r.anha) den daha çok bilen kimse görmedim.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allahu Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Aişe-i Sıddık radiyallah-u anha’nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı affeylesin… Amin…

Fuad Yusufoğlu

“Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 12” için 1 Yorum

  1. Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 11 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Hafi (Radiyallah-u anh)- 5 « Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 10 Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 12 [...]

Yorum Yapın