Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 11

20 Temmuz 2009 Pazartesi

Mescid-i Nebevi – Eski resim - (Mekke müzesinden alınmıştır)

Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 11

Hazreti Aişe (r.anha) de

-‘’Bu şakiler medineyi terk etmedikçe ve Emirul-müminin etrafında oldukça, sizin medineye gitmeniz doğru olmaz. Şimdilik emin bir yere gidiniz. İşin sonunu bekleyiniz.Hazreti Ali (r.a.) yi bu eskiyanın elinden kurtarmak için uzaktan yardım ediniz. İlk fırsatta, halifeyi aranıza alıp eskiyanın üzerine yürüyünüz. Katilleri yakalayıp kısas yapmak kolay olur. Böylece kıyamete kadar, zalimlere ders vermiş olursunuz! Bu iş şimdi kolay değildir. Acele etmeyiniz’’ buyurdu.

Eshab-ı kiram, Hazreti Aişe (r.anha) nin sözlerini beğendiler. İslam askerlerinin toplanma yeri olan Irak ve Basra taraflarına gitmeği uygun gördüler. Hazreti Aişe (r.a.nha) ye

-‘’Fitne kalkıp, ortalık düzelinceye ve halifeye kavuşuncaya kadar bizi himaye et! Sen Müslümanların annesisin ve Resulullahın muhterem zevcesisin. Ona herkesten daha yakın ve sevgilisin. Seni herkes saydığı için eskıya sana yaklaşamaz. Bizimle beraber bulun! Bize kuvvet ol! diye yalvardılar.

Hazret-i Aişe (r.anha), Müslümanların rahat etmesi için ve Rresulullah (s.a.v.) ın Eshabını korumak için, onlarla birlikte Basra’ya haraket etti. Halifenin etrafını sarmış olan ve birçok işlere karışmakta olan katiller, Bu Haberi Hazret-i Ali (r.a.) ye başka türlü anlattılar. Halifeyi de Basra’ya gitmeğe zorladılar.

İmâm-i Hasan ve İmâmi Hüseyin ile Abdullah bin Ca’fer-i Teyyar ve Abdullah bin Abbas (ridvanıllahı teâlâ aleyhim ecmain) gibi sahabiler, halifeye acele etmemesiniğ, m ünafıkların sözüne aldanmamasını söylediler ise de, eşkiyaağır basarak, Emir hazretlerini Basra’ya götürdüler.

Önce Ka’ka’ adında birini gönderip, Hazret-i Aişe (r.anha) nin yanında bulunanların düşüncelerini sordu. Sulh ve fitneyi önlemek istediklerini, bunun için de, önce katillerin yakalanmasınılazım geldiğini söylediler.

Halife, bu isteklerini uygun buldu. Her iki taraftaki Müslümanlar sevindiler. Üç gün sonra birleşmek için anlaştılar. Buluşma satı yaklaşınca, katiller haber aldı. Şaşkına döndüler. Başkanları olan Abdullah bin Sebe’ yahudisinin etrafında toplandılar. Bunun çaresini sordular. Son çaremiz bu gece halifenin askerlerine hücüm ediniz ve hemen halifeye gidip gidip;

-“Aişe (r.anha) nın yanındakiler, sözlerinde durmadı baskına uğradık” deyiniz.

Bir süvarıi birliği ile de karşı tarafa saldırdılar. Birkaç gün evvel gönderdikleri ajanlar da, karşı taraftan imiş gibi;

-“Halife sözünde duırmadı. Baskına uğradık.” Diye bağırdılar.

Böylece harp başladı Deve vak’ası böyle patladı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allahu Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Aişe-i Sıddık radiyallah-u anha’nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin… Amin…

Fuad Yusufoğlu

“Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 11” için 1 Yorum

  1. Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 10 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 6Namazın dış görünüşü- 2 « Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 9 Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 11 [...]

Yorum Yapın