Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 10

20 Temmuz 2009 Pazartesi

 

 

 

Âişe-i Sıddık (radiyallah-u anha) yaptırdığı mescid (Tenim)

Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 10

Hz. Aişe (r.anha) buyurdu ki :

Resulullahın (s.a.v) ilk hastalığı Hz. Meymune (r.anha) nin evinde oldu. O gün Resulullah (s.a.v.) ın Hz. Meymune (r.anha) ye uğradığı gündü. Burada Resulullah (s.a.v) ın hastalığı arttı. Diğer ezvac-ı tahirat gelerek Resulullahın (s.a.v.) hizmetine koyuldular. Peygamberimiz (s.a.v.) de;

-“Ey benim zevcelerim ma’zur görün takatım yoktur ki evlerinizi dolaşayım. İzin veriniz ki Aişe’nin evine gideyim, bana orada hizmet edersiniz.’’ buyurmuşlardır.

Resulullah (s.a.v) Hazreti Abbas (r.a.) ve Hazreti Ali (r.a.) nin omuzlarına dayanıp Hazreti Aişe (r.anha) nin odasına gitti. Giderken mübarek ayakları yeri sürüyordu. Gelip döşeğe yattı. Bu odada m. 632 senesinde Rebi’ül Evvel ayının on ikinci pazartesi günü öğleden önce mübarek başı Hazret-i Aişe (r.anha) validemizin ğöğsünde olduğu halde vefat etti. Vefat ettiği yere; Hazreti Aişe (r.anha) nin odasına defn edildi.

Resûlullahın (s.a.v) vefatından sonra da Eshab-ı kiramın ‘’Aleyhimürrıdvan’’ Hazreti Aişe validemize Ümm-ül Mü’minin; Müminlerin annesi olarak hürmetleri, ikramları ve izzetleri çok fazla idi. Hatta bu hususta Hazreti Ömer (r.a) bunda o derece ileri gitti ki, Hazreti Aişe (r.anha)

-’’Resulullahın vefatından sonra Hazreti Ömer (r.a.) bana çok iyilik etti.Ya Rabbi bundan böyle beni onun ihsan ve iyilikleri için ayakta tutma’’ buyurdu.

Hazreti Aişe (r.anha) validemiz Resulullah (s.a.v.) ın kabri şerifi yanında kendisi için ayırmış olduğu yeri Hazreti Ömer’e (r.a) verdi.Hazreti Ömer buraya defn edildi.

Hazreti Aişe (r.anha) validemiz Hazreti Osman zamanında da dini İslamı öğretmekle meşgul oldu. Osman(r.a) hilafetinin son zamanlarında Kufe ve Mısır’da isyancılar Medine’ye yürüdüler ve Hazreti Osmanı şehit ettiler.Hazreti Ali halife olunca, katilleri arayıp kısas yapmak için geciktirmeği uygun gördü. Eşkıya ise,bundan yüz buldu.Taşkınlığa devam ettiler. Hazreti Osman (r.a.) ı söğüp,kendilerini haklı gösteren sözleri her tarafa yaymağa başladılar. Eshab-ı kiramın büyüklerindenTalha, Zübeyr, Nu’man bin Beşir, Ka’b bin Acre (ridvanıllahi aleyhim ecmain) ve başkaları bu hale çok üzüldüler.

-’’İşin sonunun böyle olacağını bilseydik, Hazreti Osman (r.a.) ı, eşkiyaya karşı korurduk.’’ dediler.

Katiller, bunu haber alınca bu sahabileride şehit etmeye karar verdiler. Bunlar da Mekke-i mükerremeye gittiler. Hac etmek için Mekkeye gelmiş olan Hazreti Aişe (r.anha) ye anlatıp ona sığındılar. Halife, fitneyi bastırıncaya kadar, eşkıyaya yüz veriyor.

-’’Onlar da şımararak düşmanlıklarını, işkencelerini arttırıyorlar. Kısas yapılmadıkça ve zalimlerin cezası verilmedikçe, kan dökmemin önüne geçilmeyecektir.’’dediler.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allahu Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Aişe-i Sıdık radiyallah-u anha’nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin… Amin…

Fuad Yusufoğlu

“Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 10” için 1 Yorum

  1. Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 9 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] akraba ile anne ve baba hakları « Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 8 Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 10 [...]

Yorum Yapın