İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 3

17 Temmuz 2012 Salı

Zeynelâbidin cami-i nin külliyatının restore halı

İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 3

Nihayet 823 (M. 1420) yılının Rabi’ul-evvel ayında Medine-i münvvere’ye geldi. Sonra da Mekke-i mükerreme’ye geçti. Çok Kimseler yanına gelip, onun ilminden istifade ettiler.

Hac farizasını ifâ ettikten sonra, bir müddet daha bu mübarek beldelerde kaldı. Medine-i münevvere’de kaldığı sıralarda Şeyh-i Haremeyn Azizüddin Muhtaram de, ondan kırâat ilmini okudu. O yıllarda Kur’an-i kerimin kırâati, yani okunması üzerinde iki cildlik “Kitab-ülbeşer-fi kırâat-il aşer” adındaki eserini te’lif etti. Bu eserini ihtisar edip, kısaltıp, “Takrib” adını verdi.

Ayrıca, “Tahrib-üt-teysir fıl-kırâat-il-aşere” “Tabakât-ül-kurrâ ve “Tevârih-ül-kurrâ” kitablarını yazdı.

Belde-i Haremeyn’de birkaç sene kaldıktan sonra, Şiraz’a döndü. Bir müddet sonra da Şam’a geldi. Kahire’de kalabilmesi için kendisine izin verildi. Orada kalıp, Sultan Eşref ile çok sohbetlerde bulundu. Kendisine pek çok ikram ve iltifatlarda bulunulan Sultan, onu Kahire’de Kuran-i kerim’in kırâatını ve hadis-i şerif okutup öğretmesi için yaptırdığı medreseye tayin etti.

Bundan önce Kâtib Müeyyed bu vazifeyi yürütüyordu. Onun Kahire’ye gelişinde, Kâtib Müeyyed vefat etmişti. Şeyh Cezeri (r.a.), bir müddet sonra, hacılarla beraber Mekke’ye gitti. Hacdan sonra deniz yolu ile Yemen’e gitti. Orada kendisinden birçok âlim kırâat öğrendi. Yemen valisi çok ikram ve ihsanlarda bulundu. Orada ticaret yaptı ve çok miktarda mal ile Mekke’ye döndü. Tekrar hac farizasını ifâ edip, oradan Şam’a geldi. Oradan da Basra’ya gelip, Şiraz’a geçti. Vefatına kadar burada kaldı. 833 (M. 1429) senesi Râbi’ul-evvel ayının başında Cuma günü öğle vaktinde Eskâfiyyin çarşısında bulunan evinde vefat etti ve burada kendisinin bina ettirdiği medresesine defnedildi.

Cenaza namazında, görülmemiş bir kalabalık vardı. Eşaftan, âlimlerden ve halktan çok kimseler taşıyıp, tabutuna dokunmak şerefine kavuşmak için âdetâ yarış ettiler. Bu hizmete ve şerefe kavuşamayan, yanı onun tabutunun taşımasında bulunamayanlar, bu hizmet ve son vazife ile şreflenenlere imrenerek, gıbta ile baktılar. Onun vefatı ile, İslâm âleminde kırâat ilminin bir binası harab oldu.

Eserleri çok kıymetlidir;

Başlıcaları şunlardır;

1-Kitab-ün-neşr fil-kırâat-il-aşr
2-Tahbir-üt-teysir fil kırâat;
3-Tayyibet-ün-neşr fil-kırâat-il-aşr
4-Hısn-ül-hasin

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Fıkıh âlimi veli olan İbn-i Çezeri (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 3” için 1 Yorum

  1. İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 9Dünya sevgisiEbû Dâvûd (Radiyallah-u anh)- 3 « İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu); İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 3 [...]

Yorum Yapın