Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 18 Vasiyeti- 2

23 Haziran 2008 Pazartesi

14- Seyyid Emir Külâl hazretleri (r.a.) nin  mübarek türbelerinin  inşaatı

Seyyid Emir Külâl hazretleri (r.a.)nin inşaat halindeki mübarek türbeleri

Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 18 Vasiyeti- 2

Emir Külâl hazretleri (r.a.), maraz-ı mevtinde (ölüm hastalığında) bulunduğu sırada talabelerine şöyle vasiyet etti;

-“İyi biliniz ki, dünyayı ve dünyaya düşkün olanları sevmek, sizin Allah-u Teâlâ’nın razı olduğu yolda yürümenize mani olan büyük bir engeldir.”

-“Daima Allah-u Teâlâ’yı hatırlayıp, O’nu zikrediniz ki, dininizi dünyaya değişmemiş olasınız. Her halükarda Allah-u Teâlâ’dan korkunuz, hiç bir ibadet Allah korkusundan daha tesirli değildir. Allah-u Teâlâ’dan korkan Allah-u Teâlâ’dan korkmayan kimseden ise,  korkmayınız.”

-“Ey dostlarım! Daima Allah-u Teâlâ’yı   z i k r e d i n i z . Allah-u Teâlâ’dan başka her şeyi bırakınız. “Lâ İlahe İllallah” Kelime-i tevhidini söylerken; “Lâ” derken nehyediniz, Allah-u Teâlâ’dan başka, hiçbir ma’bud olmadığını biliniz. “İllallah” derken, Allah-u Teâlâ’nın nokdsan sıfatlarından münezzeh olduğunu biliniz.  Biliniz ki,  elbiseyi temiz su   temizler. Dili, Allah-u Teâlâ’yı zikretmek temizler.  Bedeninizi namaz kılmak, malınızı      zekat vermek temizler . Yolunuzu, insanların sizden hoşnut memnun  olması temizler. İhlas sahibi oluncaya kadar  ıhlası, kurtuluşa erinceye kadar da kurtuluşu arayınız.”

-“Biliniz ki; kalbin, dilin ve bedenin t e m i z o l m a s ı helâl lokma yemeye bağlıdır. Helâl lokma yiyen insanın mi’desi, içinde temiz su toplanan havuz gibidir. Bu havuzdan etrafa  t e m i z      s u    ile      ç i ç e k l e r yetişirir, ağaçlar meyve verir, ondan istifade edilir.”

Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki;

-“Bir kimse hiç haram karıştırmadan k ı r k g ün helâl yerse, Allah-u Teâlâ O’nun kalbini nûr ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir.”

-“Tövbe ediniz. Tövbekar ve edebli olmak lazımdır. Tövbe ediniz ki, Tövbe, bütün tâatların başıdır. Tövbe sadece dil ile olmaz! Tövbe işlenen günahlara  k a l b e n   p i ş m a n l ı k ve bir daha günahı işlememektir. Allah-u Teâlâ’dan daima korkunuz. Kendi günahlarınıza bakıp, tövbe ediniz. Başkaları sizden hoşnut olsun. Günahlarınıza pişman olup, o kadar ağlayıp tövbe ediniz ki, gerçekten size       t ö v b e k â r densin.”

-“Dünyada iken günahlara pişman olup, kulluk vazifesini yaparak ahreti kazanmak lazımdır. İşte, bütün işin aslı budur.”

-“Sevgi ve muhabbet; Allah-u Teâlâ’nın       r ı z a s ı n ı aramak ve kötü işleri terk etmek, ahde vefâ göstermek, emante ihanet etmemek, kendi kusurlarını görüp, amelleri ile övünmemek, amellerini görmemek, daima Allah-u Teâlâ’yı zikretmekle meşgül olmaktır.”

-“Hiçbir işte Allah-u Teâlâ’nın ismini söylemeden (Besmelesiz) başlamayınız ki, ahirette yaptığınız o işten dolayı utanmayasınız. Bu bakımdan , bir şeye başlarken, önce                 B e s m e l e    çekiniz, sonra işe başlayınız.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Silsile-i Âliye’nin ondördüncüsü olan Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 18 Vasiyeti- 2” için 1 Yorum

  1. Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 18 Vasiyeti; | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] Hadis: – (01) Ana baba hakkı… « Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 17 Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 18 Vasiyeti- 2 [...]

Yorum Yapın